Siva-konferansen 2022

Fra lokal helt til grønn eksportsuksess

Clarion Brattøra Hotell, Trondheim, tirsdag 3. mai 2022.

Sterk eksportvekst og redusert fotavtrykk er ambisjonen. Innovasjon og industriproduksjon i grønne verdikjeder er svaret. Tempo er kritisk. Hvordan skal vi lykkes? Hva bør den smarte bedriftslederen gjøre for å få «grønn eksportsuksess», og hvordan kan Siva med sine partnere bidra til det?

Siva-konferansen er et nasjonalt møtested for næringsliv, forskning, innovasjon og offentlig forvaltning. Ambisjonen er å bidra til kunnskapsdeling, verdiskaping og nettverksbygging på tvers av utviklingsmiljøer, næringslivsaktører og virkemiddelapparat.

Tradisjonen tro deles Siva-prisen ut, i år vil vi løfte frem bedrifter som lykkes på eksportmarkedet, er klimavennlige og som har produksjon i Norge.

På kvelden 3. mai inviteres alle deltakerne til festmiddag.

Praktiske opplysninger

 • Sted: Clarion Brattøra Hotell, Trondheim
 • Registrering fra kl. 09:00 (programstart kl. 09:45)
 • Deltakeravgift: kr. 3 990.- (inkl. mva) - bindende påmelding
 • Festmiddag tirsdag 3. mai er inkludert i deltakeravgiften
 • Kvelden-før konferansen (2. mai kl. 19:00-22.30) inviterer vi til et uformelt treff med mat og drikke i våre egne lokaler på Pirsenteret. Pris kr. 500,-. Fulltegnet
 • Dagen etter konferansen er det fagdag for Sivas næringshager og inkubatorer (fra kl. 08.30-15.00). Fulltegnet

Program Siva-konferansen

Konferansier Stian Sandø

kl. 09:00

Registrering og kaffe med mer

kl. 09:45

Velkommen til Siva-konferansen 2022

kl. 09:50

Fra lokal helt til grønn eksportsuksess

Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva

kl. 10:10

Grønne verdikjeder med eksportpotensial

Nils A. Røkke, direktør Bærekraft Sintef

.

Siva-prisen 2022 - finalister

kl. 10:40

Regjeringens næringspolitikk for lokale helter og grønn eksportsuksess

Jan Christian Vestre, næringsminister

kl. 10:50

Når løper bedriftene etter politikken?

Samtale med bedriftsledere
Bjørn Wiggen, styreleder i Salvesen & Thams
Liv Malvik, konsernsjef i  KMC Properties

kl. 11:30

Lunsj

kl. 12:15

Bedrifter som viser vei - derfor lykkes vi
Hvordan lykkes i en grønn verdikjede?

kl. 12:20

.

Verdikjede tre: Fra trestokk til aroma

Stammen av godt tømmer betegnes gjerne som «treets indrefilét» og skjæres til plank. Avkappet, dårligere tømmer, grenverk og treets kjemiske bestanddeler kan brukes til langt mer enn avispapir og energiproduksjon. Hvor er mulighetsrommet for å skape større verdier i hele verdikjeden? Hvordan sikre godt samspill på tvers, og få grønn eksportsuksess? 

 • Karin Øyaas, spesialrådgiver Industri i Siva
 • Christoffer Nicolaisen, juridisk direktør i Omtre
 • Gisle hre Johansen, EVP, Speciality Cellulose and Fine Chemicals, Borregaard
 • Øystein Selen, Synergifabrikken  

kl. 13:00

.

Verdikjede aluminium: Fra gruvedrift til resirkulerte bildeler og ølbokser

Det meste av dagens aluminium er resirkulert, og godt egnet for bruk i nye spesialprodukter. Hvor er mulighetsrommet for å skape større verdier i hele verdikjeden? Hvordan sikre godt samspill på tvers, og få grønn eksportsuksess?

 • Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Hydro
 • Edvard Dysthe, daglig leder og eier i Lena Metall

kl. 13:30

Pause

kl. 14:00

Bedrifter som viser vei - derfor lykkes vi

kl. 14:10

.

Regjeringens politikk for å bygge verdikjede havbruk

Bjørnar Selnes Skjæran, fiskeri- og havminister

kl. 14:20

.

Verdikjede havbruk: Fra hav til gourmet-tallerken

Regjeringen vil fem-doble verdiskapingen i sjømatnæringen – og vekstpotensialet ligger i distriktene. Hvor er mulighetsrommet for å skape større verdier i hele verdikjeden? Hvordan sikre godt samspill på tvers, og få grønn eksportsuksess? Kan erfaringer fra havbruksnæringen overføres til andre verdikjeder?

 • Hugo Nilsen, innkjøpssjef i Lerøy Aurora
 • Roy Alapnes, administrerende direktør i Flakstadvåg Laks
 • Nina Hansen, administrerende direktør i JM Hansen
 • Kristine Østrem Nordahl, seksjonsleder innovasjon og næring i Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Malin Johansen, daglig leder i NCE Aquaculture
 • Trude Indrebø, prosjektleder Leverandørutvikling Havbruk Nord/Halti Næringshage
 • Irene Lange Nordahl, prosjektleder Leverandørutvikling Havbruk Nord/Næringshagen Midt-Troms

kl. 15:30

Kompetanse – nøkkelen for grønn eksportsuksess

Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister

kl. 15:40

Utdeling av Siva-prisen 2022

kl. 15:50

Så da er det bare å..?

Kathrine Myhre, administrerende direktør i Patentstyret
Thomas Bjørdal, prosjekteder i RENERGY - Renewable Energy Cluster
Kjell Roland, styreleder i Siva

kl. 16:10

Inspirasjon

kl. 16:30

Tar med hjem

Oppsummering av dagen

kl. 19:00

Velkommen til aperitiff, festmiddag og sosialt samvær

Program fagdag 4. mai

For inkubatorer og næringshager i Sivas programvirksomhet

Møteleder Kristin Eriksen, Siva

kl. 08.30 Velkommen
Andreas Krüger Enge, Siva
kl. 08:40 Nytt fra program
 • Resultater program, Beate Rotefoss, Siva
 • Kundetilfredshetsundersøkelsen, Tommy Clausen, Mimir
 • Rasjonale for reviderte program, Tommy Clausen, Mimir
 • Presentasjon av programmene fra 2023
  Tina Lihaug Selbæk og Randi Torvik, Siva

  • Næringshageprogrammet
  • Inkubasjonsprogrammet
  • Utlysing, opptak, overgangsordninger

 

kl. 10:00 Fylkeskommunene som oppdragsgiver for program
Mette Nora Sætre, Programstyret
kl. 10:15 Benstrekk
kl. 10:30 Informasjon fra Norsk katapult
kl. 10:45 Case og erfaringsdeling

 • ÅKPs ScaleUp program, Anna With Rødstøl, ÅKP
 • Bærekraft tuftet på profitt, Kamilla Sharma, Innoventus Sør
 • Kompetanseforum 2.0., Maren Brevik Wognild, Nasjonalparken Næringshage

 

kl. 11:30 Lunsj
kl. 12:30 Workshop
En smakebit av designdrevet innovasjon
Fra DOGA kommer Tone Bergan og Thea Mehl for og vil gi en smakebit på hvordan vi kan ta i bruk designmetodikk i innovasjonsarbeid
Praktisk erfaring med bruk av designmetodikk på bedrifter
Hvordan Lindesnesregionen Næringshage bruker designmetodikk på sine målbedrifter. Hilde Tallaksen og Are Østmo
kl. 14:30 Avslutning og vel hjem!