Samarbeider for raskere bærekraftig og digital omstilling

Tusenvis av bedrifter i Siva-strukturen vil nå få tilgang til DOGAs oppskrift på nytenkning ved hjelp av designmetodikk. – Et viktig innovasjonsverktøy, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Bildet viser to menn i dress som står og smiler hvor et kunstverk er i bakgrunnen.
Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA og Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva vil samarbeide. Designmetodikk blir et viktig verktøy for bærekraftig omstilling av norsk industri og næringsliv. Foto Siva

Siva – Selskapet for industrivekst og DOGA er begge del av statens næringsrettede virkemiddelapparat. Nå inngår de to aktørene en samarbeidsavtale som skal bidra til at flere bedrifter raskere når sine mål gjennom designdrevet innovasjon.

- Samarbeid er nøkkelen til raskere omstilling for et grønnere næringsliv. At Siva og DOGA går sammen for å dra nytte av hverandres kompetanse og nettverk, vil gi flere norske bedrifter viktig innovasjonsverktøy. Dette er gode eksempler på hvordan virkemiddelapparatet sammen kan bidra til grønn omstilling og næringsutvikling, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

- Dette er gode eksempler på hvordan virkemiddelapparatet sammen kan bidra til grønn omstilling og næringsutvikling, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Der folk vil bo

DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur, og jobber blant annet for utvikling av bærekraftige og attraktive byer og lokalsamfunn i hele landet.

- Gjennom Siva og deres partnere vil vi rulle ut DOGAs metodikk og kompetanse. Det er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Vi ser at vi må tenke helhetlig og skape steder som folk ønsker å bo. Ingen folk, ingen næringsliv, forklarer Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Et viktig skritt

Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, og har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

- Siva-strukturen og samspillsvirkemidlene kan brukes mer aktivt for å bygge relevant kompetanse for bærekraftig omstilling i industri og næringsliv. Avtalen med DOGA er et viktig skritt, sier Andreas Krüger Enge, administrerende direktør i Siva.

Siva-strukturen er over mange år bygget opp med innovasjonsselskaper, inkubatorer, næringshager, katapult-sentre og eiendommer som partnere. Gjennom Siva-strukturen får over 9.000 bedrifter årlig tilgang på nettverk, partnere, fasiliteter og kompetanse. Her kan de også dra nytte av hverandres erfaringer, og raskere lykkes med vekst og utvikling.

Samarbeidet mellom DOGA og Siva innebærer blant annet:

  • At DOGA sin metodikk innen designdrevet innovasjon blir et viktig verktøy i utvikling av en ny Siva-strategi.
  • Å spre DOGAs kompetanse og kjennskap til metodikken designdrevet innovasjon i Sivas organisasjon og nettverk.
  • Videreutvikle hvordan design og arkitektur kan brukes til å skape grønne bedrifter som fremmer sosial og miljømessig bærekraft.