Norsk miljøteknologi med globalt potensial

Under Siva-konferansen 2022 ble Ocean GeoLoop vinner av nyvinningen X-faktorprisen. Selskapet skal industrialisere innovativ miljøteknologi, og ser globalt skaleringspotensial.

Installasjon av moduler til karbonfangst-pilot hos Norske Skog Skogn
Foto: Ocean GeoLoop

Ocean GeoLoop har utviklet et biologisk system for havbasert fangst, lagring og utnyttelse av CO2, og har som mål å løse den kombinerte klima-, miljø-, og ressurskrisen samfunnet står overfor. De har hovedkontor i det Siva- og Kværner-eide VIPsenteret i Verdal Industripark, og har helt fra starten av fått bistand fra Siva-inkubatoren Proneo.  

– Selskapet er en utrolig spennende og verdig vinner av Sivas X-faktorpris. Dette er også et godt eksempel på fremtidsrettede løsninger som kan komme ut av samarbeidet mellom visjonære gründere, internasjonale forskningsmiljøer, et sterkt innovasjonsøkosystem og en velfungerende inkubatorvirksomhet, sier direktør Innovasjon Kristin Eriksen i Siva. 

Dette er et godt eksempel på fremtidsrettede løsninger som kan komme ut av samarbeidet mellom visjonære gründere, internasjonale forskningsmiljøer, et sterkt innovasjonsøkosystem og en velfungerende inkubatorvirksomhet

- Kristin Eriksen

Norsk teknologi med eksportmuligheter

I juryens begrunnelse heter det at: Gründer og grunnlegger hadde tidlig fokus på CO2-problematikk, og et langsiktig og tålmodig arbeid ser nå ut til å resultere i kommersialisering. Selskapet tar tak i en av de største klimautfordringene som CO2 utgjør, og har utviklet egen teknologi innenfor feltet. I sin vurdering har juryen vektlagt at GeoLoop har tatt tak i utfordringen med lagringsplass, i tillegg til at selskapet ser for seg at karbonfangstprosessen skal bli 100 prosent selvfinansiert gjennom produksjon av elektrisitet fra spillvarme. 

Selskapet oppfyller også kriteriene for Sivas X-faktorpris gjennom at teknologien utvikles i Norge, og vil i stor grad bidra til reduksjon av klimagasser. Teknologien vil kunne eksporteres. Selskapet har konkrete planer om å vokse, og vil gjennom det skape flere arbeidsplasser.

– Siden oppstarten har vi hatt stor nytte av Siva-strukturen, og flere innovasjonsselskaper og klynger er i dag viktige samarbeidspartnere for oss. Prisen inspirerer oss til fortsatt hardt og målrettet arbeid for å utvikle og kommersialisere miljøteknologi som vil bidra til å løse den kombinerte klima-, miljø og ressurskrisen, sa Odd-Geir Lademo, administrerende direktør i Ocean GeoLoop i forbindelse med at selskapet vant. 

Bilde av mannsperson i blå dress
Administrerende direktør Odd-Geir Lademo i Ocean GeoLoop. Foto: Ocean GeoLoop

Samarbeid for utvikling

Proneo har over tid jobbet for å øke samarbeidet i ulike klynger og mellom ulike aktører i Trøndelag. Siva-inkubatoren har vært en aktiv samarbeidspartner for Ocean GeoLoop helt fra begynnelsen, og bisto under etableringen av selskapet i Verdal. 

– Ocean GeoLoops etablering i Trøndelag er et ektefødt barn av innovasjonsøkosystemet i Trøndelag, hvor Proneo har spilt en viktig rolle. Som selskap er vi meget bevisste på å spille på innovasjonsøkosystemer, klynger og innovasjonsmiljøer. Vi opplever at det tilfører oss fart, relevant nettverk og kompetanse, noe som blir viktig for oss også fremover, sier COO Viggo Iversen i Ocean GeoLoop. 

Langsiktig samarbeid

Selskapet ble etablert av arkeologen og oppfinneren Hans Gude Gudesen i 2020, som en utløper av forskningsprosjektet Ocean som han startet i 2006. Ocean GeoLoop er et grønt teknologiselskap som samspiller med naturen for å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte. Selskapet bygger på et langsiktig samarbeid med SINTEF, Universitetet i Bergen og et stort nettverk av internasjonale forskningsinstitusjoner. Målet er å levere helhetlige løsninger for en bærekraftig fremtid, der selskapet snur problemer om til muligheter, og kostnader om til inntekter. 

Bilde av fire personer på scenen under Siva-konferansen 2022
F.v.: Konstituert administrerende direktør Andreas Krüger Enge i Siva, chief operating officer Viggo Iversen i Ocean GeoLoop, daglig leder Glenn Alexander Jakobsen i Foamrox samt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Introduserer norsk karbonfangst-teknologi

I 2022 skal selskapet introdusere sin «GeoLoop Carbon Capture-teknologi» – som fanger opp CO2-utslipp fra punktkilder. Det første pilotanlegget for denne teknologien etableres for tiden hos Norske Skog Skogn på Fiborgtangen i Trøndelag. Parallelt med dette utvikler selskapet en teknologi som vil produsere elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og ambisjonen er å gjøre denne prosessen selvforsynt med strøm. I 2021 installerte selskapet en prototype - GeoLoop Column - som er en havbasert løsning for rensing av utslipp og oksygenering av havvolumet. 

Så potensial i Trøndelag

Under konferansen Industriens dag på Stiklestad i 2019, kunne visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF fortelle at de skulle etablere seg i Verdal. I februar året etter var forskningsinstituttet på plass på VIPsenteret med fire kontorplasser. Da gründer Gudesen var på besøk i Trøndelag samme år, fikk også han øye på mulighetene som lå der. 

Sommeren 2020 inviterte Odd-Geir Lademo, som da jobbet i SINTEF, Gudesen til et besøk i Trøndelag. Proneo og Lademo rigget et godt opplegg der vi møtte havbruksmiljøet i Flatanger, industriaktører på Innherred, representanter fra kommunene og SINTEF i Trondheim. Denne reisen førte til at Gudesen besluttet å etablere selskapet i Verdal, forteller Viggo Iversen i Ocean GeoLoop. 

Verdsatt til 1,8 milliarder

Siden dette besøket har selskapet etablert en solid organisasjon, gjennomført tre emisjoner samt notering på EuroNext Growth Oslo, bygd to pilotanlegg for noen av selskapets kjerneteknologier og etablert solide industrielle partnerskap. 

Ocean GeoLoops karbonfangst-teknologi er ren og uten bruk av kjemikalier i seperasjonsprosessen, har mulighet til å fange inntil 100 prosent av CO2-en i røykgassen, og selskapets ambisjon er å gjøre karbonfangstprosessen selvforsynt med strøm. 

Selskapet har gått fra en skisse på et papir i 2006, til å gå på børs den 8. mars 2022, med en verdsettelse på ca. 1,8 milliarder norske kroner. Historien om Ocean GeoLoop har så vidt begynt. Lykkes de vil det bety det et stort skritt mot å holde kloden innenfor togradersmålet. 

Fakta Ocean GeoLoop AS

  • Etablert av Hans Gude Gudesen i 2020 som en utløper av forskningsprosjektet Ocean, startet i 2006.  
  • Bygger på et langsiktig samarbeid med SINTEF, Universitetet i Bergen og et stort nettverk av internasjonale  forskningsinstitusjoner 
  • Ocean GeoLoop AS er et grønt teknologiselskap som samspiller med naturen for å løse vår tids utfordringer på en sirkulær måte.  
  • Den kombinerte klima-, miljø- og ressurskrisen er en formidabel utfordring. Selskapets mål er å levere helhetlige løsninger for en bærekraftig fremtid, der selskapet snur problemer om til muligheter, og kostnader om til inntekter. 
  • I 2022 introduserer selskapet sin «GeoLoop Carbon Capture-teknologi -  som fanger opp CO2-utslipp fra punktkilder. Selskapet installerer for tiden det første pilotanlegget hos Norske Skog Skogn. 
  • Parallelt med dette utvikler selskapet en teknologi som vil produsere elektrisitet fra karbonfangstprosessen, og selskapets ambisjon er å gjøre karbonfangstprosessen selvforsynt med strøm. 
  • I 2021 installerte selskapet en prototype – GeoLoop Column, en havbasert løsning for rensing av utslipp og oksygenering av havvolumet. 
  • Selskapet er etablert med hovedkontor i Verdal Industripark. Trøndelag er pekt ut som piloteringsområde for selskapets teknologier og Norske Skogs anlegg på Skogn er selskapets hoved -pilotarena.  
  • Selskapet ble notert på EuroNext Growth Oslo 8 mars 2022

 

For mer informasjon: www.oceangeoloop.com 

Hva er karbonfangst?

Det er selve prosessen med å fjerne CO2 fra store utslippskilder som omtales som karbonfangst. Hensikten med karbonfangsten er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren ved å fange den, for deretter å lagre den sikkert. Hele prosessen med å fange, transportere, utnytte og lagre CO2 omtales ofte som karbonfangst og lagring, eller CCUS (fra engelsk carbon capture, utilization and storage). 

Kilde: Proneo