En-to-tre, alle skal med

Submerged har utviklet en banebrytende og patentert sensorteknologi til bruk i lakseoppdrett. Det vil automatisere kostnadskrevende manuelt arbeid. Nylig hadde selskapet et teknologisk gjennombrudd som kan åpne nye muligheter og markeder. 

Bilde av person på en båt
Håvard Lein Braa er en av gründerne av Submerged. Selskapet skal bekjempe lakselus med kunstig intelligens.

Sensorplattformen RollEye skal være svært presis. Den er utviklet og testet i Trøndelag, og gründerbedriften har samarbeidet tett med Siva-inkubatoren Proneo. 

– Siva sitt inkubasjonsprogram har som visjon å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter. Submerged er et godt eksempel på et selskap som har hatt god nytte av en Siva-inkubator, og som gjennom Siva-strukturen har fått tilgang til nettverk, partnere og kompetanse, sier Kristin Eriksen, direktør innovasjon i Siva. 

Automatisk lusetelling

Lakselus er ifølge FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering) en av de absolutt største utfordringene for havbruksnæringen, og kostnadene ved håndtering er høye. Et FHF-finansiert prosjekt har dokumentert at lakselusen koster næringen rundt 5 milliarder kroner per år. Lakselus er også det som regulerer videre vekst i havbruksnæringen. Løsningen på denne utfordringen ligger ifølge FHF i stor grad i forskning og utvikling. Mange ulike typer teknologier er lansert gjennom årenes løp. 

Fram til nå har lusetelling blitt gjort manuelt, noe som er både kostnadskrevende og unøyaktig. Mattilsynet har gitt grønt lys for at oppdrettsaktører kan søke om å ta i bruk digitale sensorer til lusetelling. Dermed har det åpnet seg et nytt marked. 

For oppdretterne er det svært viktig å ha kontroll på både snittvekt på fisken og antall lus. Med RollEye overvåker sensorer fisken, og teller lakselus automatisk. Systemet måler også hvor stor laksen er, slik at oppdretteren kan optimalisere fôring og gjennomføre slakting når den har rett størrelse.  

I en testfase har RollEye vært i sjøen utenfor Flatanger i det nordlige Trøndelag. Der er de også brukt til å samle data for å trene opp den kunstige intelligensen i systemet, såkalt maskinlæring. 

– Dette vil i første omgang gi oppdrettere et bedre beslutningsgrunnlag. I neste omgang vil det gi et bedre grunnlag for datadreven analyse av virksomheten, sier gründer og CEO Lars Martin Sandvik Aas i Submerged. 

Submerged er et godt eksempel på et selskap som har hatt god nytte av en Siva-inkubator, og som gjennom Siva-strukturen har fått tilgang til nettverk, partnere og kompetanse.

- Kristin Eriksen

Patentert teknologi

Med RollEye har Submerged utviklet en kamerabasert sensorplattform for havbruk, som brukes til å samle informasjon om fisken og miljøet den lever i. Plattformen består av tre kameraer, lyskilder, temperatur-, dybde- og oksygensensor. Til nå har RollEye lært å telle lakselus og måle snittvekt for fisken i merden, hvor den henger nedsenket via en vinsj. Kamerasystemet har mange sensorer og innebygget kunstig intelligens. Takket være patentert teknologi mot urene linser, er RollEye-systemet også tilnærmet vedlikeholdsfritt. Submerged har utviklet en egen smart-vinsj som automatisk posisjonerer kamerasystemene i merden. Det sørger for at et representativt utvalg av fisken blir analysert hver dag. 

– Dette er blant nøkkelfaktorene til teknologien. Et representativt utvalg er mye viktigere enn antall megapiksler på kameraet, forteller Sandvik Aas.  

Bilde av systemet RollEye
RollEye henger på en auto-vinsj. Systemet skal være svært presist.

Inkubatoren har vært viktig

Submerged har base i Rissa i Indre Fosen, og har samarbeidet tett med oppdrettsnæringen i Flatanger om videreutvikling og testing. Selskapet ble tatt opp i Proneos inkubator tidlig i 2019.  

– Våre rådgivere i Proneo har vært viktige døråpnere og hjelpere for Submerged. I tillegg til å gi råd tar de også på seg piggskoa, forteller Sandvik Aas. 

Prosjektleder Kristin Haanshuus mener samarbeidet med Submerged er et godt eksempel på hvordan Proneo inkubator fungerer. 

– Vårt nettverk innen havbruk, spesielt i Flatanger og bedrifter knyttet til Havbruksparken der, har vært sentralt i utviklingsløpet, forteller hun. 

Disse aktørene har vært viktige for markedskompetanse, produktutvikling og testing. Proneo har også et godt samarbeid med Connect Midt, som på vegne av Innovasjon Norge kobler selskaper til mentorer, rådgir gjennom Springbrett-programmet og tilfører nettverk.  

– Vi har brukt interne ressurser i forretningsutviklingen, men også koblet på eksterne ressurser og nettverk. Vi har bistått med forretningsutvikling, blant annet markedsarbeid og kapitalinnhenting. I tillegg har vi bistått med strategiske valg både på kort og lang sikt, knyttet til blant annet forretningsmodell, økonomi og utvikling, sier hun. 

Bilde av vinsj og båt ved oppdrettsmerde
Nylig hentet Submerged ut testresultater som viser at teknologien i deres sensorplattform er på plass, og at sensorene måler med svært høy nøyaktighet. Gjennombruddet betyr at selskapet sitter med en svært konkurransedyktig løsning i et nytt og internasjonalt marked.

Ser mot utlandet

Flere aktører konkurrerer hardt om å være først ute med den beste teknologien på området. Teknologi-gjennombruddet til Submerged bekrefter at selskapet har utviklet en svært presis løsning som er konkurransedyktig. 

– Vi ser at denne typen sensor er ønsket av hele oppdrettsnæringen. For oss er det meget viktig å vise at vi leverer på lusetelling og snittvektsmåling. Resultatene viser at vi trolig har den beste metodikken for kamerabasert snittvektsmåling i markedet. Det er viktig for oss og den videre veksten av selskapet. Markedet er stort i Norge, men teknologien er etterspurt også langt utenfor landegrensene, sier Lars Martin Sandvik Aas i Submerged. 

Fakta Submerged 

Submerged AS ble etablert i 2018 av gründeren Lars Martin Sandvik Aas, som senere fikk med seg Håvard Lein Braa. Sammen utvikler de en systemløsning for automatisk telling av lakselus samt måling av biomasse. Gründerne har høy formell og bred praktisk kompetanse med fagbrev og bachelorgrad i elektronikk, mastergrad i kybernetikk og fysikk, samt doktorgrad i anvendt optikk. 

Selskapet har de siste årene utviklet en produktportefølje der de bruker kamera og optisk teknologi for å forbedre hverdagen for norske oppdrettere og norsk fisk, samt bidra til å flytte forskningsfronten innen marinbiologi. 
 
Kontrollmålinger gjort ved slakting av fisk viser at Submerged sine sensorer er svært presise, med et gjennomsnittlig avvik på under 0,5 prosent på snittvekt. Det er et konkurransefortrinn, da det i leverandørbransjen er flere selskap som jobber med sensorteknologi for fisk, men ingen som oppgir en slik nøyaktighet.  

Det unike med RollEye er at den har både en patentert selvrensende design og en patentert teknologi for lusetelling, foruten 3D-kameraer som avbilder fisken fra alle sider og en selvrensende oksygenmåler. I tillegg bruker den innsamlet informasjon til automatisk posisjonering i merden.