Vil gjøre norsk bearbeidet tre til eksportvare

I 2019 åpnet daværende statsminister Erna Solberg elementfabrikken på Frekhaug. Siden den gang har de produsert ferdige vegger og gulv i tre.  girer de opp, og satser på eksportmarkedet. 

Bilde av statsminister Erna Solberg på fabrikkåpning
Alvergruppen og Investinor har store ambisjoner om utvikling av Norsk trebasert industriproduksjon! Her fra åpningen av Norske Elementfabrikker (NEFA) i 2019, ved daværende statsminister Erna Solberg.

– Dette er kanskje det tydeligste inkubator-prosjektet vi har bidratt til, forteller daglig leder Børge Brundtland i Industriutvikling Vest. 

Bærekraftig konsept

Han sikter til at industri-inkubatoren i sin tid var en pådriver for å etablere denne typen produksjonsbedrift i regionen, og at de jobbet tett med Alvergruppen for å bidra til realiseringen av fabrikken. 

Nå går investeringsfondet Investinor inn og etablerer sammen med Alvergruppen selskapet Store Norske Elementfabrikker AS (SNE). Fabrikken på Frekhaug blir base for den industrielle satsingen. 

– Tre spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Bygg i tre har langt lavere CO2-avtrykk enn bygg i stål og betong. Dette har offentlige myndigheter, forbrukere og investorer fått øynene opp for. Etterspørselen øker kraftig både i det norske og internasjonale markedet. Med SNE vil vi gi skikkelig gass, sier investeringsdirektør Stig Andersen i Investinor.  

Målet er å mangedoble omsetningen. Dette skal skje gjennom betydelig vekst i eksisterende virksomheter, og gjennom oppkjøp eller fusjoner med andre virksomheter innen trebasert elementproduksjon. Satsingen sikter mot et internasjonalt milliardmarked. 

Bilde av to personer som prater
Samarbeidet mellom Alvergruppen og Investinor om Store Norske Elementfabrikker AS kan skape ringvirkninger for det lokale næringslivet, og bidra til det grønne skiftet. Det er godt nytt for hele regionen mener daglig leder Børge Brundtland i Industriutvikling Vest. Her i samtale med daværende statsminister Erna Solberg under åpningen av Norske Elementfabrikker i juni 2019.

Et inkubatorprosjekt

– Vi har stor tro på Store Norske Elementfabrikker (SNE) som en nasjonal aktør innen trebransjen, sier daglig leder Børge Brundtland i Industriutvikling Vest. 

Gründerne av elementfabrikken hadde noen planer rundt 2013, som ble lagt bort. Noen år senere ble de tatt frem igjen, på oppfordring fra Industriutvikling Vest, for å se på mulighetene for en etablering. 

 Frem til lansering i 2019 bidro vi med utarbeidelse av forretningsplanen. Det handlet særlig om kartlegging av markedsmuligheter og konkurrenter i samme segment. I tiden etterpå så vi på utvikling av både produktet og mulige spin-offs, sier Brundtland. 

Motivert for vekst

Han forteller at inkubatoren også har vært en samtalepartner i prosessen mot investorer, og at deres engasjement fortsetter videre fremover. 

 Når selskapet har fått med investorer på laget og vil satse enda mer både nasjonalt og internasjonalt, er det motivasjon for oss alle for å få til enda mer. 

Industriutvikling Vest er sterkt engasjert i det grønne skiftet, og regional omstilling innen tungindustri, olje og gass. Brundtland ser frem til å bidra på nye områder. 

 Siden skogbruk og trevare står sterkt som ressurs på Vestlandet, er det fint å få til industri på dette feltet også, avslutter han. 

INDUSTRIUTVIKLING VEST

  • Stiftet 4. mai 2011  
  • Visjonen er at industri-inkubatoren skal utvikle ny, lønnsom forretningsvirksomhet med utgangspunkt i virksomhetene på Mongstad spesielt, og Nordhordland og Bergensregionen generelt. 
  • Regionen har betydelig industriell kompetanse, råvaretilgjengelighet, godt etablert infrastruktur, utviklede nettverk og mange etablerte bedrifter.  
  • Nærmere 3.000 arbeidsplasser er knyttet til Mongstad-området. 

ALVERGRUPPEN OG NORSKE ELEMENTFABRIKKER

  • Alvergruppen er et konsern innenfor eiendom og byggebransjen.  
  • Norske Elementfabrikker AS driver en ny og moderne fabrikk på Frekhaug, ca 30 km. nord for Bergen.  
  • Selskapet produserer ferdige vegger og gulv for den norske byggebransjen.  
  • Veggelementene produseres i tre, ved hjelp av en svært moderne og høyteknologisk produksjonslinje. 

INVESTINOR

  • Investinor AS er et investeringsselskap som kan gjøre direkte investeringer i selskaper, investere i såkorn- og venturefond, matche-investere sammen med private investorer i såkorn- og venturefaseselskap, samt gjøre pre-såkorninvesteringer i fond eller via matching.  
  • Investinor forvalter statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen.