– Dette viser viktigheten av Sivas programvirksomhet

Halvårstallene for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer viser nok en gang meget gode resultater.

Bilde av en gruppe mennesker som samler hendene sine midt i gruppen
Foto: Fauxels fra Pexels

– Etterspørselen fra næringslivet har vært stor i det som har være en krevende periode for mange. Næringshage– og inkubasjonsprogrammene viser seg som effektive og relevante for næringslivet over hele landet, sier Randi Torvik, fagleder inkubator og næringshage i Siva.

Høy aktivitet

Det er de til sammen 72 programoperatørene (39 næringshager og 33 inkubatorer), som rapporterer inn halvårsstatus på sine aktiviteter, og både næringshagene og inkubatorene i Siva-strukturen kan vise til sterke tall.

Samlet sett ligger inkubatorene godt an til å nå sine ambisjoner for antall bedrifter i inkubasjon, hvor de allerede i juni har nådd 91 prosent av årets mål på 2 136 bedrifter. Inkubatorene er også i mål med drøyt halvparten av nye inntak, hvor den totale målsettingen for året er 1 129 bedrifter. Halvårstallene ligger foreløpig noe over fjorårets rekordresultat, og Siva-inkubatorene ligger dermed an til å kunne oppnå enda høyere aktivitet i løpet av 2021.

Også næringshagene melder om sterke tall så langt, og det er allerede ny rekord i antall bedrifter som får bistand av næringshagene i løpet av et år. Samtidig har de allerede tatt inn 411 nye bedrifter i program i løpet av årets første seks måneder. Totalt utgjør dette mer enn halvparten av det som er målet for året.

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene viser seg som effektive og relevante for næringslivet over hele landet

- Randi Torvik

Viktig med lokale støttespillere

De gode resultatene må sees i sammenheng med at næringshagene og inkubatorene har mottatt økte rammer på grunn av koronapandemien, men sier uansett noe om den viktige rollen og posisjonen programoperatørene har.

Operatørene i de to Siva-programmene fikk totalt 76 millioner kroner fra regjeringens krisepakke for å bistå bedrifter med kompetanse, nettverk og andre tiltak i en krevende situasjon. Disse midlene ble fremlagt i begynnelsen av 2021, og operatørene mottok midlene nærmere sommeren. Dermed var det midler fra regjeringens krisepakke høsten 2020 som i realiteten kom til anvendelse i den perioden operatørene har rapportert inn på nå.

– Næringshagene og inkubatorene opplever fortsatt stor økning i etterspørsel etter tjenester fra bedrifter som trenger bistand til å omstille seg, og behovet for lokale støttespillere er kanskje viktigere enn noen gang, avslutter Torvik.

Næringshageprogrammet

 • Samlet måltall for antall målbedrifter i hele 2021:
  2282 (103% måloppnåelse per 1. halvår)
 • Rekordhøyt antall bedrifter i 2020 (2342). Har allerede satt ny rekord for 2021
 • Næringshagene har oppnådd 61% av måltallene for året på nye inntak
  (mål: 675 - oppnådd: 411)

Inkubasjonsprogrammet

 • Samlet måltall for antall bedrifter i inkubasjon i hele 2021:
  2136 (91% måloppnåelse per 1. halvår)
 • Rekordhøyt antall bedrifter i 2020 (2234). Ligger an til å overgå dette for 2021
 • Inkubatorene har oppnådd 52% av måltallene for året på nye inntak
  (mål: 1129 - oppnådd: 587)