Alginor henter inn en halv milliard

Biotech-selskapet Alginor henter inn nærmere en halv milliard kroner i kapital. Selskapet har base i Haugesund og er tilknyttet Siva-inkubatoren Validé Haugesundregionen.

Bilde av kvinne med glass i hånden
Åse T. Samdal er daglig leder i Validé Haugesundregionen, og styremedlem i Alginor. (Foto: Hilde Garlid)

Det er Borregaard, Hatteland Group og EIC Fund som nå investerer 427 millioner kroner i Alginor, som høster og videreforedler stortare. Selskapet har i syv år drevet intens forskning og utvikling for å komme frem til miljøvennlig høsting og totalutnyttelse av stortare.

- Stolte over å ha bidratt

- Det er flott å se at Alginor sine løsninger tiltrekker seg nasjonale og internasjonale investorer. Dette er et godt eksempel på hvordan Siva sin nasjonale innovasjonsstruktur kobler forskning, innovasjon og industri sammen, og bidrar til etablering og utvikling av bærekraftige selskaper, sier Randi Torvik, fagleder inkubator og næringshage i Siva.

Innovasjonssystmet har bidratt til utvikling av dette selskapet siden 2014. Både Validé Haugesundregionen AS, Validé AS, Validé Invest AS, Karmøy Næringsfond AS og flere av partnerne tilknyttet Validé Haugesundregionen har bidratt med kapital, kompetanse og nettverk. De er også medeiere i Alginor ASA.

- For oss er det helt fantastisk å se at Alginor så til de grader lykkes med kapitalinnhenting, og får et av Norges største industrikonsern med på laget, sier Åse T. Samdal. Hun er daglig leder i Validé Haugesundregionen, og styremedlem i Alginor ASA.

- Vi er stolte av at vi har fått bidra til selskapets utvikling. Spesielt de første årene selskapet var i inkubator, bidro vi til å åpne noen dører og skaffet tilgang til kapital gjennom vårt nettverk. Da har også vi lykkes med vår rolle og vårt mandat som næringsutvikler, sier Samdal.

Validé var blant de aller første til å gå inn i Alginor med kapital, og tok dermed stor risiko.

- At selskapet får nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin teknologi og framtidsutsikter som en ny, grønn industri, er en glede både for oss i Validé, for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva som har vært med siden den spede start, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.

Dette er et godt eksempel på hvordan Siva sin nasjonale innovasjonsstruktur kobler forskning, innovasjon og industri sammen, og bidrar til etablering og utvikling av bærekraftige selskaper

- Randi Torvik

Frisk kapital

For et år siden fikk Alginor ASA fullt tilslag, 185 millioner kroner, på sin søknad til EU. Det innebar en investering på inntil 150 millioner kroner i egenkapital fra EIC Fund. Det er den største summen en norsk startup noen sinne har mottatt fra EU. Egenkapitalinvesteringen var betinget av at beløpet ble matchet med frisk kapital og med en lead investor som ikke var involvert på eiersiden fra før. I august i år vedtok generalforsamlingen i Alginor en plan som innebærer at Borregaard ASA, EIC Fund og Hatteland investerer totalt inntil 427 millioner kroner i Alginor.

Europas første bioraffineri for stortare

Kapitalinnhentingen som nå gjennomføres gjør selskapet i stand til å industrialisere og kommersialisere teknologien, og bygge Europas første bioraffineri for stortare. Pilotanlegg og bioraffineri legges til Karmøy. Satsingen gjør at det skapes mange nye, attraktive kompetansearbeidsplasser i regionen.

- I et slikt scenario estimerer vi at Alginor, inkludert våre datterselskaper, vil ansette inntil 50 personer, uttaler finansdirektør Haakon Simonsen Farstadvoll til Haugesunds Avis.

Selskapet har nå ca. 25 høyt kvalifiserte ansatte fra inn- og utland. Kapitalutvidelsen vil skje i flere transjer, før planlagt børsnotering i 2024.

Bilde av tare

Inntil 70 millioner kroner i offentlig emisjon

I løpet av høsten blir det tilrettelagt for en offentlig emisjon der både eksisterende og nye aksjonærer inviteres til å delta. Alginor ASA har i dag 297 aksjonærer. Selskapet styrker først egenkapitalen med 230 millioner kroner, før Borregaard og EIC Fund matcher beløpet som innhentes i den offentlige emisjonen. I sum utgjør dette inntil 370 millioner kroner i løpet av første halvår 2022.

Viktig milepæl

Gjennomslaget i EICs «Green Deal» markerer en viktig milepæl for Alginor og for gjennnomføring av et helt nødvendig grønt skifte i den europeiske alginatbaserte tareindustrien.

- Vi er veldig glade for at EU, i likhet med oss, har sett det uforløste potensialet og verdien som ligger i bærekraftig totalutnyttelse av stortare som har en biomasse på 100 millioner tonn langs Europas kyst, sier Thorleif Thormodsen, som er grunnlegger og CEO i Alginor ASA.

Prosjektet ledes av selskapets CTO, Kjetil Rein, som har god erfaring med bygging av fabrikkfasiliteter for marine råstoff.

FAKTA

  • Selskapets innovasjon, AORTA, er todelt og kombinerer bærekraftig, miljøvennlig og moderne høsteteknologi med avansert bioraffineringsteknologi for totalutnyttelse av stortare til fremstilling av mat- og legemiddelingredienser uten bruk av skadelige kjemikalier

 

  • Alle deler av innovasjonen er verifisert i pilotskala. Prosjektet som Alginor har søkt, og fått 185 millioner kroner fra EUs EIC Accelerator til, DACOTA, (Demonstration And Commercialisation Of The AORTA-innovation) tar piloten til industriell skala. Det innebærer blant annet design og konstruksjon av et høstefartøy og et bioraffineri på Karmøy.
Bilde av to personer med kontrakt i hånden
Egil Andreas S. Hanssen og Benjamin Thormodsen fra Alginor med fullført søknad til EUs EIC Accelerator høsten 2020. (Foto: Marcus Sannes)