44 prosjekter vil utvikle nye grønne løsninger

Bedrifter og forskningsinstitutter fra hele landet har søkt om støtte fra regjeringens Grønn plattform, og konkurrerer om 1 milliard kroner.

Bildet viser en dame som sitter ved et bord.
Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.

– Vi må bruke krisen vi er i til å raskere omstille Norge til en grønn framtid. Jeg ønsker å legge til rette for at det skapes nye grønne arbeidsplasser som vi skal leve av fremover. Innovasjon og ny teknologi er løsningen på de store utfordringene vi står ovenfor, det er derfor gledelig å se at næringslivet ivrer etter å sette i gang store, grønne prosjekter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ny satsing skal skape flere arbeidsplasser

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova. 1 milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023, og i revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å styrke ordningen med ytterligere 100 millioner kroner.

44 prosjekt-søknader er sendt inn. Til sammen er det søkt om nesten 4,2 milliarder kroner, slik at konkurransen for å nå opp er hard. Prosjektene vil bli vurdert grundig, både av nasjonale og internasjonale fageksperter. Tildelingen vil skje tidlig i september 2021.

Grønn plattform har mobilisert aktører innen mange ulike fagmiljøer. De som har mobilisert mest er: Energibransjen med 13 søknader, fiskeri og havbruksnæringa med åtte søknader, maritim næring med syv søknader og prosess- og foredlingsindustrien med fem søknader - i tillegg til en rekke andre bransjer.

– Bak hver søknad ligger det et solid samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitutter. Over 100 bedrifter deltar og forskningsinstituttene er representert i alle søknadene 

- Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

– Det lover godt for grønn vekst at ulike bransjer i hele landet har engasjert seg. Vi har fått søknader fra store deler av landet, fra Svalbard i nord til Farsund i sør, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

– Prosjektene som får støtte skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i hele landet, samtidig som de vil bidra til utvikling av bærekraftige løsninger som i stadig større grad etterspørres internasjonalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner bygger fremtidsrettet kunnskapsmiljø, skaper nye relasjoner mellom aktører som kan bidra til å bygge nye næringer og konkurransekraft.

– Bak hver søknad ligger det et solid samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitutter. Over 100 bedrifter deltar og forskningsinstituttene er representert i alle søknadene, sier administrerende direktør i Siva Ingrid Riddervold Lorange.

Søknader - fordeling:

Tema Totalt Fylke Totalt
Energi - Næringsområde 13 Viken 12
Fiskeri og havbruk 8 Oslo 8
Maritim - Næringsområde 7 Vestland 8
Prosess- og foredlingsindustri 5 Rogaland 5
Bygg, anlegg og eiendom 3 Trøndelag 3
Miljø - Næringsområde 3 Vestfold og Telemark 3
Transport og samferdsel 2 Agder 2
Næringsmiddelindustri 1 Møre og Romsdal 1
Skog og trebruk 1 Svalbard 1
Vareproduserende industri 1 Troms og Finnmark 1
Totalsum 44 Totalsum 44