Napper med undervannsdrone

Inkubatorbedriften Probotic i Narvik skal bidra til mer bærekraftig matproduksjon i havet. Gjennom en selvutviklet undervannsdrone skal de gjøre rent etter oppdrettsfisk og oppdage skader på nøterDen siste tiden er det gjennomført fullskala testing.

foto: Probotic AS
foto: Probotic AS

Gründerbedriften har fått god hjelp fra Siva-inkubatorene Arctic Accelerator og Kupa, og de har med både Kupa og Norinnova på eiersiden. Med pilotkundene Ballangen Sjøfarm og Cermaq Norway har de fått «proof of concept» på sin autonome undervannsdrone for bruk i oppdrettsmerder. 

Pilottesting

Forretningsidéen fikk gründer og daglig leder Mikkel Pedersen etter å ha jobbet i servicenæringen med ulike notvaskere og ROV-systemer gjennom flere år. Der hvor det i dag er behov for ROV, dykkere og manuelt tilsyn, skal den autonome undervannnsdronen operere på egen hånd og styre seg selv.  

Nylig inngikk Probotic en avtale med Cermaq Norway og Ballangen Sjøfarm om utvikling og testing av teknologien. I tillegg skal de sammen med sistnevnte selskap og Nor Maritime Service (NORMS) se på hvordan teknologien kan brukes til tidlig og automatisk varsling av skade eller svekkelse på nøter i oppdrettsanlegg. At Probotic nå har fått tilgang på gode pilotkunder betyr at man kan fortsette utviklingen, og gjennomføre hyppige tester ute på oppdrettsanlegg.  

– Lykkes vi kan det bidra til miljøgevinster, som reduksjon av antall rømminger og mindre bruk av servicefartøy. Det vil også gi økonomiske gevinster i form av økt lønnsomhet for bransjen. Det er allerede utført flere prototype-tester i merder under reelle forhold, med oppløftende resultater. Nå er vi der at vi kan styre og kjøre dronen trådløst i merden, med live data underveis, forteller Pedersen. 

– I en utviklingsprosess vil vi oppleve at ting som fungerer i teorien, ikke bestandig fungerer like godt i praksis. Vår første ide var eksempelvis å benytte magnetiske plater for å holde dronen på plass. Det fungerte svært godt teoretisk, men i praksis var det håpløst. Heldigvis får vi raskt avdekket hva som faktisk fungerer når vi tester hyppig, sier Pedersen 

foto: Probotic AS

Bærekraftig utvikling

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat til en verdi av 107,3 milliarder kroner i 2019. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året, eller 25 000 måltider per minutt. De fleste måltidene er oppdrettslaks. I 2019 ble det solgt laks verdt 68,0 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg. Å vaske notposen som fisken svømmer i, har blitt et milliardmarked. 

 All matproduksjon er avhengig av et renest mulig miljø. Det gjelder også i fiskeoppdrett. Er det skittent blir fisken plaget med sykdom, lus og dårlige vilkår. Det å holde merdene rene sikrer en mer bærekraftig matproduksjon, påpeker gründeren  

foto: Probotic AS

– God kontroll på not og fiskehelse er noe av det viktigste oppdretterne kan gjøre for å hindre hull og rømt oppdrettsfisk. Ved å autonomisere både renhold og inspeksjon av nøter håper vi at vår teknologi skal bidra til frisk fisk, god økonomi og et godt omdømme for hele havbruksnæringen. Frisk fisk er god økonomi, og godt omdømme er en konsekvens av frisk fisk, sier Pedersen.

Tilgang på kapital

I fjor fikk Probotic inn kapital fra CoFounder i Trondheim, samt de nordnorske innovasjonsselskapene Norinnova og Kupa. De er begge operatører i Sivas Inkubasjonsprogram, og har også Siva på eiersiden.   

Med inkubasjonsprogrammet har Siva en visjon om å «skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter». Målet er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter.  

 Probotic viser betydningen av å ha gode, regionale arenaer for nyskaping. Som en tilretteleggende samarbeidspartner ser vi med spenning på hva selskapet har fått til, sier kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Siva.   

 Vi har et svært godt utgangspunkt, og det skjer mye spennende akkurat nå. Vi mener vi er godt rigget, med en unik sammensetning av samarbeidspartnere. Siva-miljøet, Innovasjon Norge, FHF og inkubatorene har hele veien bistått med uvurderlig hjelp, og vi blir stadig sikrere på at vi vil lykkes med utviklingen, forteller Mikkel Pedersen. 

Fakta Probotic

  • Etablert i 2019 
  • Har utspring i driftsselskapet NOR Maritime Service AS, som driver med inspeksjon, datafangst og maritime operasjoner.  
  • NOR Maritime Service driftes til daglig av Thomas Myhre og Rune Hansen. Sistnevnte er medgünder i Probotic og har tidligere jobbet med vedlikehold av F-16 jagerfly og avanserte ROV operasjoner offshore.  
  • Probotic utvikler en autonom renholdsdrone for bruk i oppdrettsmerder  
  • Kontor, utvikling og verkstedlokaler i Narvik. 
  • Software-avdeling i Trondheim 
  • Selskapet fikk i begynnelsen av 2020 inn nye eiere og investorer 
  • Har hatt et tett og godt samarbeid med Arctic Accelerator, samt Kupa og Norinnova som begge er operatører i Sivas Inkubasjonsprogram og har Siva på eiersiden 
  • Les mer på probotic.no og norms.no