Blått Kompetansesenter tas opp i Sivas næringshageprogram

Innovasjonsselskapet Blått Kompetansesenter AS er nyeste operatør i det nasjonale næringshageprogrammet.

Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five
Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five

– Blått Kompetansesenter AS er et innovasjonsselskap som bidrar til kunnskapsbasert utvikling for næringsliv, kommuner, skoler og foreninger, og de bistår allerede i dag i innovasjonsprosesser og med bedriftsrådgivning. I tillegg har de allerede flere forretningsområder som umiddelbart vil kunne gi gode synergier til Sivas næringshageprogram, forteller Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva, som ønsker nykommeren velkommen.

Sterkt lokalt engasjement

Siva gjennomførte i fjor, på oppdrag av Trøndelag fylkeskommune, et forprosjekt sammen med Blått Kompetansesenter AS, lokalt næringsliv, næringsforeninger og Trøndelag fylkeskommune for å se på potensialet for etablering av en næringshage i øyregionen Hitra og Frøya. Resultatet av forprosjektet ble en positiv anbefaling til fylkeskommunen, og med denne ukens politiske vedtak i Trøndelag fylkeskommune er det klart at selskapet allerede fra 7. april 2021 blir operatør i det nasjonale næringshageprogrammet. Selskapet innplasseres på tilskuddsnivå 2 i Sivas differensieringsmodell, med et årlig tilskudd på 1,8 millioner kroner.

Bildet viser et portrett av Kjerstin Spjøtvoll som er direktør for innovasjon i Siva
Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva 

– Det har vært et stort engasjement fra lokalt næringsliv på Hitra og Frøya, og vi har hatt tett dialog med næringsforeningene i de to kommunene. I tillegg har Blått Kompetansesenter AS gjennomført en markedskartlegging for å avdekke reelle behov hos næringslivet. De leverte en solid søknad, og vi ser at det er et stort potensial for målbedrifter med vekstmuligheter i regionen, forteller Spjøtvoll.

– Trøndelag fylkeskommune har lagt stor vekt på utviklingen av et kompetent innovasjonsøkosystem som dekker hele fylket. Det vil derfor være av stor verdi å få en fullverdig næringshage som dekker Hitra og Frøya, sier Even Ystgård, seksjonsleder næring i Trøndelag fylkeskommune.

Eksisterende økosystem

Blått Kompetansesenter AS er et innovasjonsselskap som arbeider i skjæringspunktet mellom utdanning, næring og forskning, med hovedvekt på marine næringer. Selskapet har syv ansatte, en årlig omsetning på rundt 5 millioner kroner, og er lokalisert i Blått Kompetansesenter på Frøya.

Benedicte Brubakken, daglig leder i Blått Kompetansesenter

– Vi er kjempestolte av at vi nå blir tatt opp i næringshageprogrammet, og takker for tilliten fra Siva og Trøndelag fylkeskommunes politikere og administrasjon. Dette gjør vi sammen med – og for – et kraftfullt næringsliv som vil mye. Nå starter jobben med å legge til rette for enda mer bærekraftig vekst og utvikling på kysten, sier daglig leder Benedicte Brubakken i Blått Kompetansesenter AS.

En styrke for regionen

Næringsstrukturen på Frøya og Hitra er preget av flere store bedrifter innenfor havbruk, samt mange små underleverandører. Gjennom næringshageprogrammet ønsker Blått Kompetansesenter AS blant annet å bidra til vekst hos de små. Selskapet har gjennom forprosjektet identifisert et tjenestetilbud de ønsker å videreutvikle. Dette spenner fra individuell bedriftsrådgivning, støtte til søknader for å utløse innovasjonsmidler, bistand og samarbeid om forsknings- og innovasjonsprosjekter, og synlighet overfor nye kunder og arbeidskraft. De ønsker også å tilby sine målbedrifter ulike kompetansepakker, inkludert medlemskap i Trainee Trøndelag. Målet er å starte opp med 25-30 bedrifter i løpet av første år, og deretter utvide til 30-40 bedrifter andre programår.

Daglig leder i KN Entreprenør AS og Marine Metall AS, Roar Landevåg, mener øyregionen har et særdeles fremoverrettet og innovativt næringsliv som vil dra stor nytte av en felles Næringshage for Hitra og Frøya.

– Vi ser at det vil bidra til å løfte kompetansen og yte bistand innen områder som næringslivet trenger. Dette vil igjen bidra til at vi får en bærekraftig utvikling og fremtidsrettet vekst.

Fakta

  • Med en visjon om å «Skape levedyktige og framtidsrettet næringsliv i distriktene», bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet, hvor Blått Kompetansesenter AS er siste tilskudd.
  • Gjennom programmet bidrar Siva med 1,5 – 2,5 millioner kroner i årlig tilskudd, som næringshagen bruker til å hjelpe bedrifter i utviklingsarbeidet. Næringshagene får også tilgang til utdanningsprogram, kurs, nettverksarenaer, metodikk, maler og beste praksis for forretningsutvikling og kommersialisering.
  • Blått Kompetansesenter AS tas opp i næringshageprogrammet og blir operatør fra 07.04.2020 og ut gjeldene programperiode som strekker seg til desember 2022.
  • Blått Kompetansesenter AS eies i dag av Trøndelag fylkeskommune (35,8 %), Gåsø Næringsutvikling AS (18,4 %), Kvarv AS (18,4 %), Frøya kommune (4,7 %), Siva (3,3 %) og en rekke private bedrifter fra Hitra og Frøya.
  • Selskapet har kontor i Trondheim og hovedkontor i Blått Kompetansesenter på Sistranda. Siva Eiendom Holding eier 40 prosent av bygget på Frøya gjennom Blått kompetansesenter Eiendom AS.