Grønn plattform utlyser forprosjekter

Regjeringen bevilget tidligere i år en milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling. Første utlysning er nå ute.

 

Grafikk gronn plattform
Foto: BOLDT/PostPost

Grønn plattform skal forvaltes av Siva, Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet. Pengene skal settes raskt i arbeid, men satsingen skal handle om mye mer enn penger

Tett samarbeid

– Grønn plattform er en langsiktig satsing som gir næringsliv og forskningsinstitutter et insentiv til å satse på teknologien og løsningene som vil gi lavere utslipp og grønn vekst. Dette er et viktig tiltak som skal bidra til å skape de nye grønne arbeidsplassene som skal hjelpe Norge ut av koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

De fire virkemiddelaktørene har ulike oppgaver og fortrinn som vil komme til nytte i et forsterket samarbeid. Siva bidrar gjennom katapult-sentrene, som gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste og simulere. Målet er å tilby en infrastruktur hvor prosjektene kan testes ut.

– For å lykkes i overgangen til en bærekraftig økonomi må våre komplementære roller, ansvar og virkemidler spille tett sammen. Med Grønn plattform vil bedriftene og forskningsinstitusjonene kunne få et samlet tilbud som støtter prosjektene i ulike faser og for ulike behov, sier administrerende direktør Ingrid R. Lorange i Siva.

– Grønn plattform er en langsiktig satsing som gir næringsliv og forskningsinstitutter et insentiv til å satse på teknologien og løsningene som vil gi lavere utslipp og grønn vekst.

- Iselin Nybø, næringsminister

Tildelinger over tre år
Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Tildelingene vil skje i to trinn. I første runde utlyses forprosjekter på inntil 300.000 kroner. Hovedutlysningen vil skje på nyåret i 2021. Tildelingene her vil trolig ligge i størrelsesorden 50-150 millioner kroner og gis medio 2021.

Grønn plattform omfatter alle teknologi- og bransjeområder som kan bidra til grønn omstilling og som kan vil ha internasjonal konkurransekraft i lavutslippssamfunnet. Det vil være en bedrift eller et institutt som sender søknaden, men bak en søknad skal det stå solide, brede næringslivsforankrede samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene.

Grønn plattform skal dekke aktiviteter fra forskning til marked, enten i ett stort prosjekt eller i summen av flere prosjekter.

– Korona-situasjonen har vist oss verdien av det å kunne snu seg rundt. Vi må bygge videre på og styrke omstillingsevnen i norsk næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.  

Lenker:

Hele utlysningen

Søk om forprosjekt