BI inn på eiersiden i Kongsberg Innovasjon

Handelshøyskolen BI blir medeier i innovasjonsselskapet Kongsberg Innovasjon. - Vi vil bidra til å realisere potensialet som ligger i denne satsingen, sier Siva-direktør Ingrid R. Lorange.

Bildet viser fire menn som står oppstilt inne i en døråpning

Siva er største eier i Kongsberg Innovasjon, og forvalter inkubasjonsprogrammet der innovasjonsselskapet er en av 33 programoperatører.

- Siva ser frem til å få med Handelshøyskolen BI som aksjonær i Kongsberg Innovasjon. Dette vil bidra til å komplementere det strategiske eierskapet i selskapet, i det som er en meget viktig utviklingsaktør i Norge. Det ligger store muligheter i det internasjonale innovasjonssamarbeidet som BI bringer med seg inn i miljøet på Kongsberg, påpeker Lorange.

Fremtidens næringsliv

Kongsberg Innovasjon skal bygge et økosystem for innovasjon og entreprenørskap for internasjonal skalering av norsk teknologi og industri. Satsningen retter seg mot teknologibaserte selskaper og kobler disse inn i industrielle prosjekter av nasjonal og internasjonal interesse.

- Vi ser et behov i markedet for å støtte norske teknologibedrifter som ønsker å skalere internasjonalt. Denne satsningen kobler det fremste fagmiljøet på skalering med Norges fremste industrimiljø. Sammen med BI ser vi frem til å skalere norske teknologiselskap ut i det globale markedet, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

BI er med som en viktig samarbeidspartner. Utdanningsinstitusjonen har over flere år arbeidet med å skalere norske teknologiselskaper gjennom akseleratorprogrammet «100Scaleups» og samarbeid med Tsinghua University i Kina og MIT i USA. Kongsberg Innovasjon har en sterk posisjon i det industrielle miljøet og samarbeider med en rekke europeiske innovasjonsselskap gjennom innovasjonsplattformen Landing Pad med partnere i 20 land.

Rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI håper å kunne etablere et ledende miljø for effektivt å kunne skape verdier for norske startups og scaleups.

- Dette er en viktig satsing som styrker samspillet med norsk industri og industrielle innovasjonsklynger i Norge og internasjonalt. Sammen skal vi bygge fremtidens næringsliv, sier Henjesand.

- Det ligger store muligheter i det internasjonale innovasjonssamarbeidet som BI bringer med seg inn i miljøet på Kongsberg.

- Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva

Bygger internasjonalt økosystem

Gjennom satsingen vil utvalgte bedrifter få skreddersydde rammeverk og oppfølging fra eksperter fra industri, akademia og investeringsbransjen. En overordnet målsetning er å rigge selskaper og norsk økonomi for fremtiden gjennom å skape nye arbeidsplasser i eksportrettede kunnskapsnæringer.

- Norge har mål om å øke eksporten med 50 prosent det neste tiåret. Da må vi søke nye og bærekraftige tilnærminger som sikrer lønnsomhet, konkurransekraft og vekst. Vi ser det som svært positivt at Handelshøyskolen BI og Kongsberg Innovasjon vil jobbe aktivt med norsk industri for å bidra i utviklingen av markeder og neste generasjons løsninger. Det er positivt at BI her tar et tydelig steg mot å styrke samarbeidet med industri- og teknologimiljøene, sier administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Satsningen tar utgangspunkt i Kongsberg Innovasjon og BIs eksisterende samarbeid med verdens ledende institusjoner og innovasjonsmiljøer i Europa, Kina og USA.

- Mange norske teknologibedrifter stagnerer og feiler når de må ut i internasjonal konkurranse om kunder og markedsandeler for å vokse videre. Norge trenger et nasjonalt økosystem med fokus på eksport og industri med evne til å koble seg opp til de beste miljøene i verden, som har en posisjon i den internasjonale skaleringsindustrien for å løfte frem og skalere opp bedrifter, sier Professor Per Ingvar Olsen ved Handelshøyskolen BI.

Viktig initiativ

- Fremover er vi i Norge avhengige av å både styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og bygge opp nye. Vår evne til å eksportere produkter og tjenester er avgjørende for utviklingen av et konkurransedyktig og bærekraftig norsk næringsliv. Satsingen som BI og Kongsberg Innovasjon gjør nå, der de kobler viktige aktører i et økosystem på store internasjonale industriprosjekter, er et svært viktig initiativ for å få flere norske bedrifter til å vokse internasjonalt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Fakta om BI:
· Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning innen områder som finans, økonomi, ledelse, strategi og markedsføring.
· Siden opprettelsen i 1943, har BI vokst til å bli en av Europas største handelshøyskoler med ca. 20 000 studenter.
· BI har arrangert skaleringsakseleratorer for 28 norske SMBer og 20 kinesiske high-tech bedrifter i samarbeid med Tsinghua University i Beijing.

Fakta om Kongsberg Innovasjon:
· Kongsberg Innovasjon er en industri-basert inkubator, investor og et innovasjonsselskap som opererer over hele Norge. Kongsberg Innovasjon tilbyr et unikt industrisamarbeid og arbeider med vekst for teknologibedrifter, fra startups og scaleups til veletablerte selskap.
· Siden opprettelsen i 2003, har Kongsberg Innovasjon vokst og fått en sterk posisjon i det industrielle miljøet, både nasjonalt og ut i Europa.
· Kongsberg Innovasjon er eid av en rekke av Norges ledende industribedrifter, som f.eks. Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Kongsberg Automotive, Equinor og Siemens.