Vil løse global utfordring med ny madrass

Helseteknologi-selskapet Tidewave R&D AS starter nå produksjonen av en madrass som vender pasienter automatisk mens de sover. Madrassen sørger for at færre får liggesår, og at helsepersonell og pårørende slipper tunge løft. – Dette kan løse en global utfordring, sier Bjørn Lorentzen, CEO i Tidewave R&D AS. Selskapet får hjelp av Siva-inkubatoren Validé.

Madrassen gründerne har utviklet, kan plasseres i en hvilken som helst seng. Foto Tidewave
Madrassen gründerne har utviklet, kan plasseres i en hvilken som helst seng. Foto Tidewave

Fra olje til helse

Med teknologi hentet fra petroleumsindustrien vil Tidewave endre helse- og omsorgstilbud i private hjem, ved sykehus og sykehjem verden over. Konseptet ble opprinnelig oppfunnet av Audun Haugs tidlig på 90-tallet. Da utviklet han et mykt gripeverktøy for petroleumssektoren og innså at teknologien også kunne brukes til andre formål. I dag er ideen arvet og videreutviklet av et av hans barnebarn, Elen Haugs Langvik, sammen med fire andre gründere med base i Stavanger.  – Audun var kommet langt i å utvikle en prototype. Men teknologien var ikke på plass den gangen. Da Elen presenterte konseptet for oss, var vi alle midt i studiene. Vi så behovet og ikke minst potensialet og jobbet videre med konseptet mens vi studerte, sier Lorentzen.

De fem gründerne er endelig igang med produksjonen. Foto Tidewave

 

Et økende behov

Andelen eldre i befolkningen øker, både i Norge og resten av verden. Mange eldre har vanskelig for å bevege seg, og behovet for automatiserte løsninger er stort. Hvert år må 30 000 mennesker behandles for liggesår i Norge. Det koster samfunnet 900 millioner kroner. Liggesår kan være svært smertefullt og til og med dødelig.

Video https://player.vimeo.com/video/453270549?app_id=122963&wmode=opaque

Madrassen gründerne har utviklet, kan plasseres i en hvilken som helst seng. Det unike er at madrassen tilpasser seg brukeren og sakte vender fra side til side uten å forstyrre søvnen. På denne måten kan en både forebygge og behandle liggesår. Pasienten slipper også å bli vekket midt på natten av helsepersonell eller pårørende som må løfte og vende.

– Dette er et svært godt eksempel på at Sivas nasjonale inkubasjonsprogram er viktig for utvikling av fremtidens konkurransedyktige næringsliv.

- Randi Torvik

0-serien

Vendemadrassen er allerede godkjent som medisinsk teknisk utstyr. Tidewave er nå inne i en viktig fase. I disse dager produseres de første 50 madrassene hos Westcontrol på Tau i Rogaland. «Mest mulig produksjon, nærmest mulig» er et mål for Tidewave. Dette er den såkalte 0-serien, eller pilotserien, der viktige forbedringspunkter må avdekkes. – Nå tester vi hele verdikjeden, forklarer Lorentzen. – Vi må finne de mest effektive løsningene i alle ledd. Vi ønsker å produsere mer på kortere tid, og vi ønsker å forenkle produksjonen.

 

Vendemadrassen er allerede godkjent som medisinsk teknisk utstyr. Foto Tidewave

 

Bilde/Video fra produksjon https://player.vimeo.com/video/457760735?app_id=122963&wmode=opaque

Sivas nasjonale inkubasjonsprogram

Gjennom Siva får gründere som Tidewave tilgang på viktig kompetanse, nettverk og erfaring. – Dette er et svært godt eksempel på at Sivas nasjonale inkubasjonsprogram er viktig for utvikling av fremtidens konkurransedyktige næringsliv. Inkubatoren har bidratt både til produktutvikling og kommersialisering, sier Randi Torvik, fagansvarlig for Program Innovasjon i Siva.   – Validé er er et sentralt innovasjonsselskap i den nasjonale innovasjonsinfrastrukturen og et strategisk viktig selskap for Siva. Validè mottar årlig 5 millioner kroner gjennom det nasjonale inkubasjonsprogrammet

Gry Isabel Sannes, forretningsutvikler og leder av inkubator og akselerator ITSA i Validé. Foto Validé

 

Siva-inkubatoren Validé har vært svært viktig for å nå ut med det nye produktet, forteller Lorentzen. – Gjennom inkubatoren fikk vi ikke bare tilgang på kontorplasser, men rask tilgang på rådgivere med mange års erfaring og kunnskap fra oppstartsselskaper.

Hvert år inviteres rundt 50 selskaper til å inngå inkubatorkontrakt med Validé og bli en del av inkubatormiljøet. Inkubatoren har fulgt gründernes reise fra produktutvikling til produksjon. – Vi hjelper oppstartsselskaper ut i markedet. Alt i Validé handler om kommersialisering og innovasjon, sier Gry Isabel Sannes, forretningsutvikler og leder av inkubator og akselerator ITSA i Validé AS.

Akseleratoren ITSA

For å øke farten i oppstarts- og gründermiljøer, og for å bidra til at flere lykkes i et tøft marked, har Validé etablert akseleratoren ITSA. Den ble etablert med støtte fra Siva i 2016, og var da Norges første akseleratorprogram. Tidewave var med fra starten. Gjennom et intensivt forretningsutviklingsprogram fikk gründerne ferdigheter og metoder for å trimme forretningsmodellen sin, nå et marked og finne investorer.

Bjørn Lorentzen CEO i Tidewave R&D AS

Internasjonal satsning

I Norge har Tidewave inngått partnerskap med hjelpemiddelleverandøren Bardum om salg og distribusjon. Nå starter jakten på partnere utenfor Norge. Målet er å ha disse på plass innen utgangen av 2021, og starte salget internasjonalt i 2022. – Derfor er pilotserien, 0-serien, som vi produserer nå, så viktig. Når vi satser internasjonalt, snakker vi om et helt annet volum. Da må hele verdikjeden optimaliseres, avslutter Lorentzen.