183 millioner til inkubatorer og næringshager

- Godt arbeid over tid til nytte for bedriftene, gjør at hele 16 næringshager og 16 inkubatorer i 2021 får økt tilskudd gjennom Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva.

Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five
Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five

En nasjonal evaluering viser at næringshager og inkubatorer over hele landet har hatt en sterk utvikling de siste årene.

I 2021 får 39 næringshager og 33 inkubatorer til sammen minimum 182,9 millioner kroner i tilskudd via de to programmene. Det er 22,2 millioner mer enn i 2020, som gir en samlet økning på 13,8 prosent.

Fylkeskommunene er oppdragsgivere til programmene og beslutter de økonomiske rammene. Fylkeskommunen kan i tillegg øke tilskuddet til den enkelte næringshage og inkubator. Tildeling er gitt under forutsetning av budsjett-beslutninger i Stortinget og fylkeskommunene. Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet eier de to nasjonale programmene.

Næringshagene og inkubatorene mottar tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater og antatt potensial. Innplasseringen på tilskuddsnivåene vil gjelde ut programperioden, hvilket vil si de to neste årene. Næringshagene får 1,5 - 2,5 millioner kroner årlig fordelt på fire tilskuddsnivåer. Inkubatorene får 1,5 - 5 millioner kroner fordelt på fem nivåer.

- Næringshager og inkubatorer gjør en kjempejobb for at bedrifter over hele landet raskere skal lykkes med sin vekst og utvikling. Det er ekstra viktig i den tiden vi nå er inne i.

- Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva

Både næringshage- og inkubasjonsprogrammet kan vise til meget gode resultater de siste årene, og viser at tilskuddsnivåer som følger av resultat og potensial i en nasjonal konkurranse gir tydelige insentiver til utvikling.

- Næringshager og inkubatorer gjør en kjempejobb for at bedrifter over hele landet raskere skal lykkes med sin vekst og utvikling. Det er ekstra viktig i den tiden vi nå er inne i, sier Kjerstin Spjøtvoll.

Inkubatorene StartupLab, Validè, Vis, Aleap og Protomore kunnskapspark får minimum fem millioner kroner hver som følge av innplassering på høyeste tilskuddsnivå.

Buskerud Næringshage, Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Sør-Hedmark Næringshage, Nordkappregionen Næringshage og Fremtidens Industri får minimum 2,5 millioner kroner hver som følge av innplassering på høyeste tilskuddsnivå for næringshagene.

Norge er avhengige av at vi tar hele landets naturressurser, kompetanse, kunnskap og kultur i bruk slik at mange bedrifter lykkes.

- Vår rolle er å legge til rette for at flest mulig bedrifter får sjansen til å realisere sine forretningsideer, bli konkurransedyktige, samt å bidra til at flest mulig får den hjelpen de trenger for å vokse, helst også internasjonalt, sier Kjerstin Spjøtvoll.

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Siva-strukturen er en viktig del av virkemiddelapparatet, som også forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.