Siva kjøper seg opp i Atheno

Siva øker eierandelen i Atheno AS fra 4,4 til 11,2 prosent, og blir med det nest største aksjonær i et strategisk viktig innovasjonsselskap.

Bildet viser en blå vegg hvor det står navnet til et innovasjonsselskap, Atheno, på Stord
Fotokred Atheno

Atheno AS er et viktig innovasjonsselskap på Sunnhordaland som bidrar til å utvikle nytt næringsliv, og som har tette koplinger til store industriaktører i regionen. Atheno har de siste årene vist positiv utvikling gjennom forvalting og tilrettelegging av ulike ordninger og virkemidler på vegne av kommuner, Vestland fylkeskommune og andre virkemiddelaktører i regionen. Inkubator-virksomheten i Atheno inngår i Inkubasjonsprogrammet som forvaltes av Siva.

- Vi ser frem til å bidra videre som aktiv eier og som styrerepresentert til utviklingen av selskapet. Atheno er et strategisk viktig innovasjonsselskap i vår portefølje, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva.

Atheno er et strategisk viktig innovasjonsselskap i vår portefølje, sier Kjerstin Spjøtvoll, innovasjonsdirektør i Siva.

Atheno inngår i Sivas portefølje av 74 innovasjonsselskaper med tilhold og aktivitet i hele landet. Innovasjonsselskapene spiller en nøkkelrolle i den nasjonale infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling som Siva har et ansvar for å videreutvikle. I en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse og Mimir Analytics tidligere i år, konkluderes det med at Siva har en viktig rolle i etablering og videreutvikling av en nasjonal struktur bestående av innovasjons- og økosystemer for næringsutvikling.

Atheno har vært eier av en aksjepost i eget selskap, som nå er planlagt avhendet til Siva for NOK 219 000. Den endelige aksjonærsammensetningen blir avklart etter at øvrige aksjonærer har fått mulighet til å utøve sin forkjøpsrett.