Innovasjon i offentlig sektor

Vi trenger en innovativ kultur der det er lov å prøve og feile, og ledere som tør å vise vei.

Statsråd Nikolai Astrup demonstrerer énmetersgrensen sammen med de andre innlederne. Fra venstre: Bodil Motzke, Lisbeth Hammer Krogh, Per Einar Dybvik, Ingerid Helsing Almaas, Bjørn Arild Gram og Soheil Dabestani. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsråd Nikolai Astrup demonstrerer énmetersgrensen sammen med de andre innlederne. Fra venstre: Bodil Motzke, Lisbeth Hammer Krogh, Per Einar Dybvik, Ingerid Helsing Almaas, Bjørn Arild Gram og Soheil Dabestani. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det var et av budskapene da kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup la frem stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Arrangementet fant sted hos Siva-inkubatoren StartupLab i Forskningsparken.

 

- Det ligger et viktig rom før anskaffelsene. Dette kan i større grad utforskes gjennom pilotprosjekter. Besøk oss i StartupLab eller tilsvarende miljøer, sa CEO Per Einar Dybvik. – Ja, offentlig sektor må bli flinkere til å oppsøke kreative miljøer, fulgte ministeren opp. – Hvordan er kommunen rigget for prøving og feiling? Opposisjonen og media vet å si fra når muligheten gir seg, spilte ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog. Ordføreren ønsket seg at vinduer og dører i alle landets rådhus sto på vidt gap for entreprenører som ville bidra til innovasjon i kommunen.

 

Arrangementet ble strømmet og kan ses her.

 

Les En innovativ offentlig sektor – kultur, kompetanse og ledelse på regjeringen.no.