Kobler på fremtidens entreprenører

Siva og Start Norge inngår en treårig samarbeidsavtale om å fremme entreprenørskap og innovasjon blant studenter i Norge.

Bildet viser tre personer som har Teamsmøte som smiler og viser tommel opp
Fredrik Mette (markedsansvarlig, til venstre i bildet), Preben Lund (leder, nederst på bildet) og Randi Torvik (fagansvarlig for Program i Siva, øverst til høyre)

-  Å koble den nasjonale Siva-strukturen for innovasjon og næringsutvikling med fremtidens entreprenører er en «vinn-vinn-situasjon» som vil bidra til utvikling av flere og mer vekstkraftige bedrifter, sier Randi Torvik, fagansvarlig program i Siva.

En viktig del av samarbeidet er at studenter og studentbedrifter skal få tilgang til den nasjonale strukturen av innovasjonsselskaper, og da i særlig grad inkubatorene. Siva bidrar også med 200.000 kroner til Start Norges arbeid.

Som en frivillig studentorganisasjon er vi avhengig av dyktige samarbeidspartnere som kan bistå med erfaring, nettverk og kompetanse for å realisere vårt arbeid. Det handler om å fremme entreprenørskap som en mulig karrierevei for studenter, sier Preben Lund, leder i Start Norge.

Start Norge bidrar gjennom avtalen med sin kompetanse og ressurser i relevante utviklingsprosjekter i regi av Siva og vil også, der det er aktuelt, kanalisere nystartede bedrifter inn mot aktuelle inkubatorer.

-  Å koble den nasjonale Siva-strukturen for innovasjon og næringsutvikling med fremtidens entreprenører er en «vinn-vinn-situasjon» som vil bidra til utvikling av flere og mer vekstkraftige bedrifter.

- Randi Torvik, fagansvarlig program i Siva

Start Norge er en studentorganisasjon som arbeider for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter på landets universiteter og høyskoler.

Start Norge består av 18 lokallag på ulike universiteter og høgskoler med til sammen over 500 deltakere. De arrangerer årlig en rekke nasjonale og regionale arrangementer, hvor Venture Cup er den største. De arbeider for å utvikle nettverk og synergier mellom studenter, akademia og næringsliv. Siva er parter i arrangementet Venture Cup og deltar i juryen. Siva ser på Start Norge som en sentral aktør i økosystemet for innovasjon og en organisasjon som er viktig for utvikling av en sterk innovasjons- og entreprenørskapskultur, spesielt blant unge.