40 millioner til investeringer i innovasjonsselskaper

- Det er viktig å opprettholde aktivitet i innovasjonsselskapene slik at tilbudet til bedriftene ivaretas både under og etter koronakrisen. De valgene vi tar nå, må også bidra til å løse utfordringene på sikt, sier næringsminister Iselin Nybø i en kommentar til Adresseavisen.

Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five
Bildet viser tre mennesker foran et vindu som gir high-five

Regjeringen legger tirsdag 12. mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett der det er ventet en rekke korona-relaterte tiltak. I tillegg er det varslet en krisepakke 3 senere i mai.

Siva SF er deleier i 74 aksjeselskaper som inngår i en nasjonal portefølje av innovasjonsselskaper. Disse selskapene er en meget viktig del av den nasjonale infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling som bistår gründere, oppstartsselskaper og etablert næringsliv.

- Investering i innovasjonsselskapene er ett av virkemidlene som kan bidra til å få fart på verdiskapingen over hele Norge igjen. Det er viktig at innovasjonsselskapene kan både videreføre og videreutvikle sin virksomhet, sier Ingrid Lorange, administrerende direktør i Siva.

Siva-strukturen er bygd opp over tid, og står i fare for å bli skadelidende på en måte som kan gi langsiktige negative konsekvenser grunnet covid-19 viruset. Innovasjonsselskapene vil ha en sentral rolle i gjenoppbyggingen av næringslivet når nåværende nedstengingsfase er over.

- Investering i innovasjonsselskapene er ett av virkemidlene som kan bidra til å få fart på verdiskapingen over hele Norge igjen.

- INGRID LORANGE

Flere av innovasjonsselskapene har en marginal drift, bl.a. fordi selskapenes samfunnsøkonomiske formål prioriteres høyt. Dette gjør at den ekstraordinære situasjonen som har oppstått også gir økonomiske utfordringer.

- Mange bedrifter vil få nytte av at innovasjonsselskapene har tilstrekkelig med egenkapital til å utføre sitt oppdrag. Det er derfor gledelig og viktig at regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner til Siva, sier Ingrid Lorange.