Kan slippe egenfinansieringen

Siva fraviker kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter og inkubatorbedrifter.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

- Vi får mange tilbakemeldinger på at næringshagene og inkubatorene jobber intenst på mange fronter for å håndtere krisen og minimere negative konsekvenser for bedriftene de har i sin portefølje, sier administrerende direktør i Siva Ingrid Lorange.

Tiltaket skal avhjelpe de bedriftene som nå er og blir rammet av COVID-19. Dette betyr at målbedriftene kan få inntil 100 % rabatt på innovasjonsstøttetjenestene. Ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket, gruppeunntak art 28.4. Vi vil presisere at bedrifter som ikke er berørt av COVID-19 fremdeles skal betale egenandel på vanlig måte.

- Med dette tiltaket vil innovasjonsselskapene settes bedre i stand til å kunne gjøre en god jobb overfor dem som trenger det mest, sier Ingrid Lorange.

Kravet om «innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter» i statsstøtteregelverket artikkel 28 fravikes for ordinært programtilskudd i 2020 og for tildelte søkbare midler i 2020 via det nasjonale Inkubasjonsprogrammet og Næringshageprogrammet.