Tar SMB-enes utfordringer på alvor

Bildet viser en mann som kutter stål

Med strategien «Småbedriftslivet – Strategi for små og mellomstore bedrifter» setter regjeringen en tydelig kurs for SMB-ene.

– Tiltakene i SMB-strategien vil bidra til at den enkelte bedrift i større grad kan konsentrere seg om innovasjon og bedriftsutvikling. Gitt at de gjør dette riktig, vil det styrke konkurranseevnen, og verdiskapingen i Norge, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

Løfter frem utfordringer og tiltak

Det siste året har regjeringen fått innspill fra mer enn 300 SMB-er til strategien. Gjennom en rekke ulike tiltak vil regjeringen legge til rette for utvikling og økt verdiskaping for denne delen av næringslivet, og skisserer tiltak fordelt på  følgende fire satsingsområder:

  • En enklere hverdag for små og mellomstore bedrifter.
  • Å gi små og mellomstore bedrifter bedre mulighet til tilgang til kunder
  • Stimulere til økt innovasjonsevne i små og mellomstore bedrifter
  • God nok tilgang på kompetanse og kapital til små og mellomstore bedrifter

– Disse bedriftene er avgjørende for at vi har livskraftige samfunn over hele landet. Men for at SMB-ene skal vokse, trenger vi flere tiltak som drar i samme retning. Denne strategien tar SMB-enes utfordringer på alvor, og skisserer viktige mulighetsrom, sier Lorange.

Tiltakene i SMB-strategien vil bidra til at den enkelte bedrift i større grad kan konsentrere seg om innovasjon og bedriftsutvikling, sier Ingrid Riddervold Lorange, adm. direktør i Siva

Virkemidler som fungerer

En av utfordringene som blir skissert i strategien er knyttet til offentlige anskaffelser. Det offentlige bruker hvert år over 500 milliarder kroner på innkjøp og er et stort og viktig marked også for små og mellomstore bedrifter. God tilgang til å konkurrere om offentlige kontrakter bidrar til nytenking, utvikling og omstilling i slike bedrifter. Regjeringen vil derfor gi små og mellomstore

FAKTA

  • 98,3 prosent av norske virksomheter har færre enn 50 ansatte
  • 1 million mennesker i Norge jobber i en bedrift med færre enn 50 ansatte
  • 99 prosent av alle aktive bedrifter i Norge har færre enn 100 ansatte. Disse står for om lag 70 prosent av verdiskapingen i privat sektor
  • Til sammenligning finnes det 814 virksomheter med flere enn 250 ansatte
  • «Små bedrifter» defineres i EU og regnskapsloven som virksomheter med under 50 ansatte. «Mellomstore bedrifter» defineres i norsk sammenheng som bedrifter med under 100 ansatte. I EU defineres SMB'er som bedrifter med under 250 ansatte og «mikro-bedrifter» for bedrifter med under 10 ansatte. I definisjonen er det også satt terskler for omsetning og balanse.
  • Kilde: Regjeringen, SSB, EU

bedrifter en reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige kontrakter, og gjøre det enklere å delta i slike konkurranser.

Tallene regjeringen presenterer viser at selv om hele 77 prosent av alle leverandører til det offentlige kan betegnes som mikrobedrifter, står disse bedriftene kun for 17 prosent av den totale omsetningen. De største bedriftene på sin side utgjør bare 2 prosent av alle leverandørene, men de står for hele 41 prosent av omsetningen. – Dette er viktige tall å få på bordet, mener Lorange.

En viktig partner for SMB-er over hele landet

Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv, og utgjør 98,3 prosent av alle norske bedrifter. Gjennom Siva-strukturen får over 4.000 av landets SMB-er tilgang til nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter gjennom Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram.

Les artikkelen Vokser seg store om gründersuksessen N2 Applied i Sivas magasin Vekstkraft.