Sivaprisen 2019 – stem frem din kandidat!

Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø som har utnyttet norske fortrinn og tar disse inn i framtiden! 

Norge har helt spesielle konkurransefortrinn. Vi har store naturressurser, høy kompetanse og en unik samarbeidskultur. Hvordan utvikle våre fortrinn og hvilke nye kan skapes? Dette må ses i sammenheng med at industrien skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Og hvordan forsterke en kultur for kunnskapsdeling på tvers av bransjer og geografi?

Av de 33 nominerte miljøene er følgende fem valgt ut til finalen:

 

Hallingplast, har som forretningside å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en bærekraftig måte.

 

 

 

Mivanor, i dag leverer selskapet renseanlegg i hele Norge – til deponier, notvaskeri og settefiskanlegg.

 

 

 

Orkel, selskapet er en av de største produsentene av landbruks- og industrimaskiner i Norge og har en unik posisjon i hjemmemarkedet.

 

Splitkon har en klar miljøstrategi i å promotere valg av limtreprodukter i alle de deler av et bygg hvor det er gjennomførbart.

 

 

Westcon Power & Automation. er et innovativt selskap som leverer verdensledende teknologi løsninger innen elektriske fremdriftssystemer.

 

 

Stem frem din kandidat – gå til avstemning

Den endelige kåringen forgår gjennom en åpen avstemning på web samt utvelgelse av en fagjury. Utfallet fra avstemningen og juryens vurderinger bestemmer hvilket miljø som vinner Sivaprisen!

Alle miljøene har vist meget gode egenskaper innenfor kriteriene for prisen, og nå er det opp til folket å bestemme hvem som skal motta Sivaprisen på Sivakonferansen 21. mai 2019!

 

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Forener gode krefter i nord

    – For Siva var det viktig å sikre at et av Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning fortsatt har en sterk forankring i Tromsø, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

  • Bygger ny fabrikk på Drag

    Med støtte fra Siva og Enova bygges ny fabrikk for The Quartz Corporation (TQC) på Drag i Nordland.  Det sikrer 15-20 nye arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping i Norge.