Sivaprisen 2019 – stem frem din kandidat!

Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø som har utnyttet norske fortrinn og tar disse inn i framtiden! 

Norge har helt spesielle konkurransefortrinn. Vi har store naturressurser, høy kompetanse og en unik samarbeidskultur. Hvordan utvikle våre fortrinn og hvilke nye kan skapes? Dette må ses i sammenheng med at industrien skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Og hvordan forsterke en kultur for kunnskapsdeling på tvers av bransjer og geografi?

Av de 33 nominerte miljøene er følgende fem valgt ut til finalen:

 

Hallingplast, har som forretningside å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en bærekraftig måte.

 

 

 

Mivanor, i dag leverer selskapet renseanlegg i hele Norge – til deponier, notvaskeri og settefiskanlegg.

 

 

 

Orkel, selskapet er en av de største produsentene av landbruks- og industrimaskiner i Norge og har en unik posisjon i hjemmemarkedet.

 

Splitkon har en klar miljøstrategi i å promotere valg av limtreprodukter i alle de deler av et bygg hvor det er gjennomførbart.

 

 

Westcon Power & Automation. er et innovativt selskap som leverer verdensledende teknologi løsninger innen elektriske fremdriftssystemer.

 

 

Stem frem din kandidat – gå til avstemning

Den endelige kåringen forgår gjennom en åpen avstemning på web samt utvelgelse av en fagjury. Utfallet fra avstemningen og juryens vurderinger bestemmer hvilket miljø som vinner Sivaprisen!

Alle miljøene har vist meget gode egenskaper innenfor kriteriene for prisen, og nå er det opp til folket å bestemme hvem som skal motta Sivaprisen på Sivakonferansen 21. mai 2019!

 

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Selger i Kirkenes

    Siva selger eierandelen i Siva Barents Kunnskapspark Eiendom AS til Attraktivt Sentrum AS.

  • Inkubatorselskap ett steg nærmere universell kreftvaksine

    – Vi er et inkubatorselskap i ordets rette forstand. Vi startet som et egg, og i inkubatoren fikk vi vokse og utvikle oss, før vi klekket ut og forlot redet, forteller Øyvind Arnesen, CEO i farmasøytselskapet Ultimovacs.

  • Solgte eierandel i Kunnskapsparken Alta

    Etter 12 år som medeier har Siva solgt seg ut av Kunnskapsparken Alta. Sivas eierandel var på 25 prosent og denne overtas av de tre øvrige eierne, Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas. Det betyr at eiendommen nå fullt ut er i lokale hender.