Sivaprisen 2019 – stem frem din kandidat!

Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø som har utnyttet norske fortrinn og tar disse inn i framtiden! 

Norge har helt spesielle konkurransefortrinn. Vi har store naturressurser, høy kompetanse og en unik samarbeidskultur. Hvordan utvikle våre fortrinn og hvilke nye kan skapes? Dette må ses i sammenheng med at industrien skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Og hvordan forsterke en kultur for kunnskapsdeling på tvers av bransjer og geografi?

Av de 33 nominerte miljøene er følgende fem valgt ut til finalen:

 

Hallingplast, har som forretningside å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en bærekraftig måte.

 

 

 

Mivanor, i dag leverer selskapet renseanlegg i hele Norge – til deponier, notvaskeri og settefiskanlegg.

 

 

 

Orkel, selskapet er en av de største produsentene av landbruks- og industrimaskiner i Norge og har en unik posisjon i hjemmemarkedet.

 

Splitkon har en klar miljøstrategi i å promotere valg av limtreprodukter i alle de deler av et bygg hvor det er gjennomførbart.

 

 

Westcon Power & Automation. er et innovativt selskap som leverer verdensledende teknologi løsninger innen elektriske fremdriftssystemer.

 

 

Stem frem din kandidat – gå til avstemning

Den endelige kåringen forgår gjennom en åpen avstemning på web samt utvelgelse av en fagjury. Utfallet fra avstemningen og juryens vurderinger bestemmer hvilket miljø som vinner Sivaprisen!

Alle miljøene har vist meget gode egenskaper innenfor kriteriene for prisen, og nå er det opp til folket å bestemme hvem som skal motta Sivaprisen på Sivakonferansen 21. mai 2019!

 

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Selger fabrikkbygning til NorSun

    NorSun, den ledende ikke-asiatiske produsenten av monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller, har gjennomført en emisjon på NOK 230 millioner for å doble produksjonskapasiteten, innføre ny teknologi og redusere enhetskostnadene betydelig.

  • Hallingplast AS er vinner av Sivaprisen 2019!

    Tirsdag 21. mai ble Hallingplast hedret med Sivaprisen på 300.000 kroner. Juryen mener selskapet er en inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon og industriutvikling i Norge. – Gratulerer med velfortjent seier! Hallingplast er en familiebedrift som har klart å utnytte norske fortrinn og fornye seg gjennom generasjoner, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Sivaprisen […]

  • Siva inviterer kloke hoder fra hele landet til Trondheim

    Tirsdag 21. mai samles i underkant av 300 deltakere fra hele landet på Sivakonferansen i Trondheim. Konferansen samler deltakere fra næringsliv, forskning, innovasjon og politikk, og er en sentral møteplass for alle som er opptatt av innovasjon og næringsutvikling.