Siva løfter norske bedrifter

Bildekollasjer helse finans nord

Regjeringen og Siva bidrar til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet gjennom en tildeling på totalt 14,5 millioner kroner. Totalt 43 søkere deltok i en nasjonal konkurranse om å forsterke landets næringshager og inkubatorer, og fem miljø får støtte. 

Sivas utlysning av midler har som mål å gi enda flere bedrifter hjelp til etablering, omstilling og vekst.

Økt satsing på helse, finans og i nord

Tildelingene vil bidra til at enda flere bedrifter får hjelp til å lykkes. I denne runden er det totalt fem prosjekter som får støtte innenfor tre ulike kategorier. Stikkordene er helse, finans og økt satsing i Nord-Norge:

Helseinkubatoren Aleap i et samarbeid med Valide (Stavanger/Haugesund), Bergen Teknologioverføring (Bergen), Norinnova (Tromsø), NTNU TTO (Trondheim) og SINTEF TTO (Trondheim). Les egen pressemelding
Kategori: Nasjonalt konsortium innen helse

Bergen Teknologioverføring (inkubator)
Kategori: Bransjeutvidelse innen finansteknologi

Halti Næringshage
Kategori: Geografisk utvidelse til å dekke bedrifter i Lyngen og Storfjord

Kunnskapsparken Bodø (inkubator)
Kategori: Geografisk utvidelse til å dekke bedrifter i Lofoten og Vesterålen

Nordkappregionen Næringshage
Kategori: Geografisk utvidelse til å dekke bedrifter i Hammerfest

– Vi har stor tro på at disse fem miljøene vil kunne hjelpe mange flere bedrifter opp og frem ved hjelp av midlene. Dette er et løft for bedrifter innen helse og finans, i tillegg til å være et viktig løft for å utvikle flere bedrifter i Nord-Norge, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

Sivas bidrag gir resultater

En rapport fra Statistisk sentralbyrå viser en betydelig mervekst hos bedriftene i Siva-støttede inkubatorer og næringshager enn i sammenlignbare bedrifter. Effekten er betydelig for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antall ansatte.

Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva (Foto: Lasse Berre)

– Vi ser at næringshagene og inkubatorene kan spille en enda viktigere rolle for omstilling og vekst, både i egne regioner og nasjonalt. Det er viktig for utviklingen av norsk næringsliv at enda flere bedrifter får tilgang til den kompetansen som inkubatorer og næringshager kan bidra med, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

kort om sivas programmer

  • Inkubasjonsprogrammet til Siva er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering.
  • Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Tjenester som gis er f.eks. bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer og markedsplanlegging.
  • Siva har 35 inkubatorer og 40 næringshager i Norge som drifter programmene med til sammen 3600 bedrifter.

 

 

Næringshagene og inkubatorene søkte i tre ulike kategorier:

  • Betydelig utvidelse av geografiske nedslagsfelt for aktiviteten
  • Betydelig utvidelse av satsingen innen en spesifikk bransje
  • Nasjonale konsortium med spisskompetanse på internasjonalt nivå innenfor en spesifikk bransje