Vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

Regjeringen og Siva gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 – Vi vil at norske bedrifter som jobber med helseteknologi skal ha muligheten til å bli store internasjonalt. Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsevesen, og her kan norske løsninger spille en viktig rolle. Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder, og bidra til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er Siva som deler ut pengene gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogram. Pengene vil bidra til at flere norske helsebedrifter kan få hjelp til å vokse og lykkes i internasjonale markeder. De seks innovasjonsmiljøene som har fått penger skal gå sammen om å danne et såkalt helsekonsortium og samarbeide tett om bygging av en ytterligere internasjonal satsing. De er helseinkubatoren Aleap i Oslo, Valide i Stavanger, Bergen Teknologioverføring, Norinnova i Tromsø samt teknologioverføringskontorene (TTO) ved Sintef og NTNU i Trondheim.

Ny helsenæringsmelding

Norges befolkning blir stadig eldre og lever lengre, og vi har stadig høye forventninger til kvaliteten på helsetjenester. Vinteren 2019 legger derfor næringsministeren frem en egen helsenæringsmelding, som blir den først i sitt slag.

– Vi har en aldrende befolkning, og vi har ikke nok hender i helsesektoren for å dekke behovet. For å ta vare på befolkningen og sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi legge til rette for innovative og smarte løsninger. Her har næringslivet en viktig rolle, sier Røe Isaksen.

Målet med meldingen er å bedre utnytte mulighetene den teknologiske og medisinske utviklingen fører med seg.

14,5 millioner til vekst i bedriftene

De seks millionene som Siva nå gir til helsekonsortiet er en del av en pott på 14,5 millioner kroner som Siva gir til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet. Blant 43 søkere har fem miljøer fått støtte. Det er innenfor helse, finans, og til vekst og innovasjon i Nord-Norge.  

"

– Vi har stor tro på at disse miljøene vil kunne hjelpe mange flere bedrifter opp og frem. Dette er et løft for bedrifter innen helse og finans, i tillegg til å være et viktig løft for å utvikle flere bedrifter i Nord-Norge, sier Ingrid Riddervold Lorange, adm. direktør i Siva

"

Sivas programmer

 • Siva har 35 inkubatorer og 40 næringshager i Norge som drifter programmene med til sammen 3.600 bedrifter.
 • Inkubasjonsprogrammet til Siva er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. De gir hjelp til for eksempel forretningsutvikling, kommersialisering og mentoring.
 • Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har en spesiell fokus på distriktene. Tjenestene består i for eksempel bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsideer og markedsplanlegging.

 

 

 

Relaterte artikler

 • Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

  – Jeg opplever Siva som et effektivt, ubyråkratisk lite statsforetak som får mye ut av midlene som bevilges. Jeg ser frem til å kunne bidra. Det sier den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland, og begrunner det med at Siva har et viktig samfunnsoppdrag, og spiller en viktig rolle i virkemiddelapparatet.

 • Norner forsterker Future Materials

  Med Norners verdensledende kompetanse på eiersiden får Future Materials en større materialteknisk bredde. Etter aksjeemisjonen har Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder like store eierandeler.

 • Tar SMB-enes utfordringer på alvor

  Med strategien «Småbedriftslivet – Strategi for små og mellomstore bedrifter» setter regjeringen en tydelig kurs for SMB-ene.

Flere artikler

 • Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

  – Jeg opplever Siva som et effektivt, ubyråkratisk lite statsforetak som får mye ut av midlene som bevilges. Jeg ser frem til å kunne bidra. Det sier den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland, og begrunner det med at Siva har et viktig samfunnsoppdrag, og spiller en viktig rolle i virkemiddelapparatet.

 • Norner forsterker Future Materials

  Med Norners verdensledende kompetanse på eiersiden får Future Materials en større materialteknisk bredde. Etter aksjeemisjonen har Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder like store eierandeler.

 • Tar SMB-enes utfordringer på alvor

  Med strategien «Småbedriftslivet – Strategi for små og mellomstore bedrifter» setter regjeringen en tydelig kurs for SMB-ene.