Vil løfte norsk helsenæring internasjonalt

Regjeringen og Siva gir 6 millioner kroner til innovasjonsmiljøer som jobber med helseinnovasjon for at disse miljøene skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 – Vi vil at norske bedrifter som jobber med helseteknologi skal ha muligheten til å bli store internasjonalt. Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsevesen, og her kan norske løsninger spille en viktig rolle. Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder, og bidra til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er Siva som deler ut pengene gjennom sine næringshage- og inkubasjonsprogram. Pengene vil bidra til at flere norske helsebedrifter kan få hjelp til å vokse og lykkes i internasjonale markeder. De seks innovasjonsmiljøene som har fått penger skal gå sammen om å danne et såkalt helsekonsortium og samarbeide tett om bygging av en ytterligere internasjonal satsing. De er helseinkubatoren Aleap i Oslo, Valide i Stavanger, Bergen Teknologioverføring, Norinnova i Tromsø samt teknologioverføringskontorene (TTO) ved Sintef og NTNU i Trondheim.

Ny helsenæringsmelding

Norges befolkning blir stadig eldre og lever lengre, og vi har stadig høye forventninger til kvaliteten på helsetjenester. Vinteren 2019 legger derfor næringsministeren frem en egen helsenæringsmelding, som blir den først i sitt slag.

– Vi har en aldrende befolkning, og vi har ikke nok hender i helsesektoren for å dekke behovet. For å ta vare på befolkningen og sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må vi legge til rette for innovative og smarte løsninger. Her har næringslivet en viktig rolle, sier Røe Isaksen.

Målet med meldingen er å bedre utnytte mulighetene den teknologiske og medisinske utviklingen fører med seg.

14,5 millioner til vekst i bedriftene

De seks millionene som Siva nå gir til helsekonsortiet er en del av en pott på 14,5 millioner kroner som Siva gir til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet. Blant 43 søkere har fem miljøer fått støtte. Det er innenfor helse, finans, og til vekst og innovasjon i Nord-Norge.  

"

– Vi har stor tro på at disse miljøene vil kunne hjelpe mange flere bedrifter opp og frem. Dette er et løft for bedrifter innen helse og finans, i tillegg til å være et viktig løft for å utvikle flere bedrifter i Nord-Norge, sier Ingrid Riddervold Lorange, adm. direktør i Siva

"

Sivas programmer

 • Siva har 35 inkubatorer og 40 næringshager i Norge som drifter programmene med til sammen 3.600 bedrifter.
 • Inkubasjonsprogrammet til Siva er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. De gir hjelp til for eksempel forretningsutvikling, kommersialisering og mentoring.
 • Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har en spesiell fokus på distriktene. Tjenestene består i for eksempel bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsideer og markedsplanlegging.

 

 

 

Relaterte artikler

 • Splitkon åpner dørene til splitter ny fabrikk

  Tirsdag 30. april åpnet Splitkon dørene til sin nye massivtrefabrikk på Åmot i Buskerud. Åpningen markerer starten på en ny nasjonal industrisatsing hvor bærekraftige og miljøvennlige løsninger står sentralt. Siva har investert 130 millioner i fabrikken.

Flere artikler

 • Selger fabrikkbygning til NorSun

  NorSun, den ledende ikke-asiatiske produsenten av monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller, har gjennomført en emisjon på NOK 230 millioner for å doble produksjonskapasiteten, innføre ny teknologi og redusere enhetskostnadene betydelig.

 • Hallingplast AS er vinner av Sivaprisen 2019!

  Tirsdag 21. mai ble Hallingplast hedret med Sivaprisen på 300.000 kroner. Juryen mener selskapet er en inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon og industriutvikling i Norge. – Gratulerer med velfortjent seier! Hallingplast er en familiebedrift som har klart å utnytte norske fortrinn og fornye seg gjennom generasjoner, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Sivaprisen […]

 • Siva inviterer kloke hoder fra hele landet til Trondheim

  Tirsdag 21. mai samles i underkant av 300 deltakere fra hele landet på Sivakonferansen i Trondheim. Konferansen samler deltakere fra næringsliv, forskning, innovasjon og politikk, og er en sentral møteplass for alle som er opptatt av innovasjon og næringsutvikling.