Sparker i gang nytt katapult-senter for vareproduksjon


I dag ble «Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre» åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked.

Det var snorklipping, champagne, mingling og god stemning på åpningen av Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) som var på servicesenteret på Raufoss Industripark.

Snorklipping på åpningen av katapult-senteret på Raufoss. Fra venstre: Skjalg Sylte Stavheim, styreleder i NCE Raufoss, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto: Trond Erik Fugleberg

– Vi er både glade og stolte over at vi nå har kommet i gang med katapult-senteret, og gleder oss til å være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt, sier Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss.

Hva er katapult-ordningen?
For tre måneder siden tildelte Siva de første katapult-sentrene til Elkem i Kristiansand og SINTEF på Raufoss, som SINTEF Raufoss Manufacturing søkte på vegne av NCE Raufoss. Ordningen skal bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon.

Sentrene skal tilby lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologier, produkter eller tjenester.

– Jeg er imponert over det de har fått til på så kort tid. Det blir spennende å se hvordan MTNC skal flytte grenser innen vareproduksjon og vi har store forventinger! Nå er jobben å mobilisere og få bedrifter over hele landet til å ta katapult-senteret i bruk, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva.

"

– Vi er både glade og stolte over at vi nå har kommet i gang med katapult-senteret, sier sier Svein Terje Strandlie, adm.dir. i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss.

"

Mini-fabrikker og nye produksjonsteknologier

MTNC skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i mini-fabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

Ottar Henriksen, prosjektleder for MTNC. Foto: Trond Erik Fugleberg

– Norsk katapult MTNC skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor vi bygger flere mini-fabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet, sier Ottar Henriksen, prosjektleder for MTNC.

Møtested for store og små bedrifter

– Vi har bygd et servicesenter som et møtested for store og små bedrifter, og har begynt å planlegge de forskjellige mini-fabrikkene hvor vi skal demonstrere nye produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier. Den første mini-fabrikken skal fokusere på Additive Manufacturing, som populært kalles 3D-printing, og som er en prosess hvor material sammenbindes til objekt ut fra en 3D-modell. Totalt skal MTNC inneholde fire til seks avanserte, modulbaserte og fleksible mini-fabrikker.

Her kan du lese mer om MTNC
Her kan du lese mer om katapult-ordningen

 Kontaktpersoner

 

Relaterte artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]