Her er finalistene til Sivaprisen 2017

Finalister 2017

Tre flotte innovasjonsmiljø kjemper om Sivaprisen på 300.000 kroner. Vinneren kåres i salen under Sivakonferansen i Trondheim 9. mai.

Årets pris har «Industriell omstilling» som tema. Siva har søkt etter innovative miljøer som det siste året har: Bidratt vesentlig til nyskaping, bidratt til å åpne nye markeder, bidratt til innovasjon gjennom samarbeid, tatt modige valg som har vært avgjørende for suksess og fremstått som rollemodell, inspirert andre og delt kunnskap.

Etter en åpen nettavstemning og vurdering av fagjury er vi stolte av å kunne presentere årets finalister.

Her er finalistene:

MacGregor Norway AS

MacGregor Norway AS fremstår som et skolebokeksempel på hvordan en industribedrift kan tilnærme seg behov for omstilling og gjennomføring av utviklingsprosesser. Spesielt imponerende er hastigheten i omstillingen, evnen til å åpne nye markeder og utviklingen av sin posisjon gjennom strategisk samarbeid med Universitetet i Agder og rolle i innovasjonsøkosystemet i sin region.

MacGregor Norway AS har historie på Sørlandet tilbake til 1800-tallet, og selskapet har alltid vært preget av evne til utvikling, både innenfor virksomheten som drives i Norge så vel som i det internasjonale konsernet de er en del av. I perioden fra nedgangen i oljesektoren inntraff i 2014 har MacGregor Norway AS vist stor omstillingsevne og innovasjonstakt, samt demonstrert delingskultur og deltakelse i innovasjonsøkosystemet på Agder.

IMG_0915

Protomore Kunnskapspark AS

Protomore Kunnskapspark AS har klart å drive frem digitalisering i industrien gjennom å utfordre eksisterende forretningsmodeller. Dette er en del av virksomhetens strategi og de framstår som forbilder innen digital omstilling. Protomore evner å formidle digitaliseringsarbeidet på en tydelig, enkel og engasjerende måte.

Protomore Kunnskapspark AS representerer et innovasjonsmiljø der den tverrindustrielle klyngen iKuben er sentral. Omstilling til digitalisering står sentralt med blant annet Protomore innovasjonslab som viktig arena og verktøy der verdikjeder, forretningsmodell og bærekraft med fokus fra produksjon til tjenester er viktige elementer.

Protomore Kunnskapspark AS nettverk omfatter både store industribedrifter, SMB segmentet, akademia i Norge og i utlandet samt fylkeskommunene og virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva.

Oslo Cancer Cluster Incubator AS

OCC Incubator AS fremstår som en meget god pådriver og inspirator for gründere, forskere og næringsliv innenfor kommersialisering av FoU på et svært viktig felt.

Oslo Cancer Cluster (OCC) Incubator har i flere år bidratt til utvikling av ny diagnostikk og behandling av kreftpasienter gjennom bruk av ny revolusjonerende teknologi. De er en pådriver for å omsette kreftforskning til nye medisiner og behandlingsformer. Dette gir håp for helt nye pasientgrupper og bidrar til å etablere en ny helsenæring i Norge. Inkubatoren får daglig besøk av bedrifter, politikere, forskere, elever, gründere og andre som ønsker å lære eller bidra til helseinnovasjon.

Fagjuryen består av Espen Susegg, Siva (juryleder) Knut E. Sunde, Norsk Industri og Frode Eilertsen. 

Sjekk hvem som var i semifinalen