Dette er finalistene til Sivaprisen 2016

Formålet med Sivaprisen er å løfte fram et innovasjonsmiljø som over tid har vist særlige kvaliteter innenfor nyskaping og omstilling.

Sivaprisen logo rarPrisen er på 300.000 kroner og vinneren blir kåret under Sivakonferansen 2016 i Trondheim 10. mai. Den endelige vinneren vil bli kåret ved hjelp av en åpen avstemning og en bredt sammensatt fagjury.

Gå til avstemning

Kriteriene for årets pris er i tråd med hovedtema for Sivakonferansen: «Det modige valget». Siva søker derfor etter innovative miljøer som det siste året har: Bidratt vesentlig til nyskaping, bidratt til å åpne nye markeder, bidratt til innovasjon gjennom samarbeid, tatt modige valg som har vært avgjørende for suksess, og framstått som rollemodell, inspirert andre og delt kunnskap.

sivaprisen_ NyskapingsparkenFinalist 1: Nyskapingsparken Inkubator (Bergen)

Nyskapingsparken er Bergens eneste inkubator og er eid av Bergen Teknologioverføring. Målet deres er å gi bedriftene en raskere og sikrere vei fra etablering til vekst.

 

sivaprisen_HellenesFinalist 2: Hellenes AS (Førde)

Hellenes ambisjon er å koble sammen egen og andres kompetanse og ressurser i næringslivet, utdanningssektoren og forskningen.

 

sivaprisen_SoCentralFinalist 3: SoCentral AS (Oslo)

SoCentral utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer. Deres nordiske inkubator for samfunnsinnovasjon holder til over to etasjer på Sentralen i Oslo.

 

NCE Maritime CleantechFinalist 4: NCE Maritime CleanTech (Stord)

NCE Maritime CleanTech er en næringsklynge lokalisert på sørvestlandet. De har bedrifter fra hele den maritime verdikjeden, leverandører av fornybar energi, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

 

sivaprisen_kjellerFinalist 5: Kjeller Innovasjon (Kjeller, Lillestrøm)

Kjeller Innovasjon jobber for å skape verdier fra forskning. De har utviklet bedrifter som omsetter for 4,2 mrd. og sysselsetter nær 1.300 medarbeidere.

Fagjury:

Kjerstin Spjøtvoll, Siva (Juryleder)

Bente Sollid Storehaug, gründer og investor

Frode Halvorsen, Technoport og Trondheim Makers

Avstemningen varer t.o.m. 2. mai. 

Gå til avstemning

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]