Siva satser stort på kommersialisering av forskning og ny industri

Multi-Ethnic Group of People and Startup Business Concept

Øker tilskuddsordningen for utvikling av nytt næringsliv med 32 millioner og lanserer ny tildelingsmodell for å få mer effekt ut av de offentlige støttemidlene.

— Sivas inkubatorer gir rom for de gode ideene. Det er bra at Siva styrker denne ordningen og legger til rette for enda bedre resultater fra de beste miljøene, mener næringsminister Monica Mæland.

Den nye satsingen innebærer en spissing inn mot miljøer med stort potensial og god måloppnåelse. Som en naturlig følge av dette vil også noen miljø miste sine tilskudd og tas ut av inkubasjonsprogrammet.

Fakta: Hva er inkubasjon?

 • Et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter
 • En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer
 • Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse
 • Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv

— Vi trenger flere gode gründere som skaper nye, innovative og lønnsomme bedrifter. I tillegg må vi utvikle de bedriftene vi allerede har. Sivas inkubatorer gir rom for de gode ideene. Det er bra at Siva styrker denne ordningen og legger til rette for enda bedre resultater fra de beste miljøene, sier næringsminister Monica Mæland i en kommentar.

Gjør Siva til et mer effektivt virkemiddel

I tillegg til en mer spisset satsing blir inkubasjonsprogrammet styrket med 32 millioner kroner årlig. Midlene skal brukes til å løfte innovasjonsmiljø som spiller en viktig regional og nasjonal rolle i den omstillingen Norge er inne i.

Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva (Foto: Lasse Berre).
Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva (Foto: Lasse Berre).

Dette er en målrettet satsing der vi løfter fram gode miljø og bruker de offentlige tilskuddene der de gir størst effekt. Det vil gjøre Siva til et mer effektivt virkemiddel for innovasjon og dermed bidra til økt verdiskaping, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Les også: Sivakonferansen 2016: Det modige valget

Oversikt over tilskudd i 2016

Mer enn 30 inkubatorer har i dag status som Sivapartnere og er en del av Sivas nasjonale innovasjonsnettverk. I 2016 vil Siva stille totalt 85 millioner kroner til rådighet for å styrke disse selskapene. Den nye tildelingsmodellen har fire nivå basert på en rekke kriterier knyttet til potensial, måloppnåelse og verdiskaping.

Den nye modellen innebærer fire ulike nivå for tildeling.
Den nye modellen innebærer fire ulike nivå for tildeling.

Nivå 1 (5 millioner kroner pr. år)

 • Kjeller Innovasjon
 • StartupLab
 • Validé

Nivå 2 (3 millioner kroner pr. år)

 • Hedmark kunnskapspark
 • Kunnskapsparken Bodø
 • Kunnskapsparken Nord
 • Norinnova Technology Transfer
 • BTO
 • Proneo
 • Silicia
 • Ålesund kunnskapspark (ÅKP)
 • Innoventus Sør (mottar 4,05 millioner kroner i 2016)

Nivå 3 (2 millioner kroner pr. år)

 • Inkubator Helgeland
 • Inkubator Ås
 • Ko-Aks
 • Kongsberg Innovasjon
 • Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag
 • Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane
 • Molde kunnskapspark
 • NTNU Accel
 • Oslo Cancer Cluster Innovation
 • SMART Innovation Østfold

Kriterier for nivåinndeling

 • Måloppnåelse
 • Aktivitet og omfang
 • Historisk utvikling
 • Kundetilfredshet
 • Økonomisk bærekraft
 • Sivas egenvurdering

Nivå 4 (1,5 millioner kroner pr. år)

 • Atheno
 • Driv Inkubator
 • Forskningsparken Narvik
 • Fram Flora
 • Industriinkubatoren Proventia
 • Industriutvikling Vest
 • Knudtzon-senteret
 • Kunnskapsparken Origo
 • Kystinkubatoren
 • Lillehammer og Gudbrandsdal kunnskapspark
 • Pan Innovasjon
 • Pro Barents