Sivaprisen 2024: Fra idé til industri - oftere og raskere

Hjelp oss med å dele ut 250.000 kroner. Med Sivaprisen 2024 vil vi løfte fram miljø/virksomheter som er klassifisert som små og mellomstore bedrifter (SMB), og som har bidratt til å akselerere grønn omstilling i ny eller etablerte virksomheter og/eller verdikjeder. 

Årsrapport 2023

Fra idé til industri – oftere og raskere

Det grønne skiftet byr på utfordringer og muligheter, og Norge har satt seg ambisiøse mål.
Siva er et nødvendig, riktig og viktig verktøy for å nå målsettingen om kutt i utslipp og skape ny konkurransedyktig industri i Norge.

Les vår årsrapport for 2023Les mer om hva vi gjør i hvert enkelt fylke

– En drivkraft for bærekraftig industriell verdiskaping

Gjennom en rekke arrangement og temadialoger vil Siva – Selskapet for industrivekst også i år bidra med kunnskap, kompetanse, innsikt og engasjement under Arendalsuka.

Les mer
Bilde av bymiljø i Arendal
Bildet viser en mann som står på en scene og holder et foredrag

Et komplett testsystem for fremtidens energiløsninger

Testsenteret Energy House på Stord har tatt en lederposisjon på utvikling og testing av fullskala hybridmotorer og brenselcelleløsninger. Oppslutningen om arrangementet «Energy House Day» i begynnelsen av juni understreker den enorme interessen for senteret.

Les mer
Bilde av hvitt næringsbygg

Prestisjefylt prosjekteringssertifikat

Siva har mottatt prosjekteringssertifikatet BREEAM Outstanding fra Grønn byggalianse i forbindelse med byggingen av det fjerde og siste byggetrinnet av Forskningsparken i Tromsø.

Les mer
Bildet viser en mann og en dame som har på hjelm. De står inne i en lab.

Mange gode søkere til «Testfasiliteter i distriktene» 

Etter en utlysningsrunde har 23 godt kvalifiserte søkere meldt sin interesse for å etablere katapultnoder under ordningen Norsk Katapult.

Les mer

Gjennom Sivastrukturen bidrar vi til store ringvirkninger for industri og næringsliv i hele Norge