Consto Nord bygger BREEAM-NOR Outstanding for Siva

– Det nye byggetrinnet på Siva Innovasjonssenter Tromsø er et eksempel på hvordan Siva utfordrer og samarbeider med bransjen for å bane vei mot morgendagens løsninger, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva.

Bilde av hvitt næringsbygg
Siva vil bygge verdens nordligste BREEAM-NOR Outstanding-bygg. Dette blir et signalbygg for bærekraft og det grønne skiftet i nord og i hele Norge.

Consto og Siva har inngått kontrakt om byggetrinn 4 av Siva Innovasjonssenter Tromsø. Partene har ambisjoner om at det blir verdens nordligste bygg med BREAAM Outstandig-sertifisering.

– Over år har vi i Consto opparbeidet oss kompetanse innenfor BREEAM gjennom flere prosjekter med høyt sertifiseringsnivå, men det holder ikke lenger å kopiere gårsdagens prosjekter. Med dette prosjektet går vi hakket videre og vil ta bærekraftige valg og velge innovative løsninger, sier Roy Heggelund, prosjektleder i Consto Nord.

– Siva har lang erfaring med Consto nord. Vi vet at selskapet har den riktige innstillingen og kompetansen for å realisere våre ambisjoner om et bærekraftig bygg for bærekraftige virksomheter i nord, sier Lise Bartnes Aalberg.

Det nye byggetrinnet på Siva Innovasjonssenter Tromsø er et eksempel på hvordan Siva utfordrer og samarbeider med bransjen for å bane vei mot morgendagens løsninger.

- Lise Bartnes Aalberg

Tre bygg utgjør i dag Siva Innovasjonssenter Tromsø. Det fjerde bygget vil romme 13 000 kvadratmeter med kontorlokaler, som skal driftes av Siva-partner Norinnova. I tillegg er det en opsjon for ytterligere 4 000 kvadratmeter.

Byggestart blir i starten av 2023, med ferdigstillelse i 2024. Kontraktssummen er på MNOK 318 ekskl. mva.

Fremtidsrettet prosjekt

Consto Nord og Siva har allerede startet samarbeidet om å realisere det nordligste bygget med BREEAM Outstanding-sertifisering. Dette er det høyeste nivået i sertifiseringsordningen, der det må svares på alle krav til bærekraft, fra ytre miljø til sosiale forhold og økonomi.

– Det innebærer at vi også tenker innovasjon. Gjenbruk, sirkularitet og nye innovative løsninger som ennå ikke er i bruk, vil bli vurdert. I tillegg tar vi sikte på stor grad av brukerinvolvering, sier Roy Heggelund.

– Dette blir et spennende prosjekt å ta del i, og vi er takknemlig for tilliten vi har fått fra Siva. Vi ser frem til et godt samarbeid med en ambisiøs byggherre om et fremtidsrettet prosjekt.