Styrker innovasjonsarenaen i Romsdal

Klyngen NCE iKuben og innovasjonsselskapet Protomore åpnet to flunkende nye laboratorium for innovasjon og utvikling Protomore Kunnskapspark i Molde.  

Bilde av person som holder foredrag
Forretningsutvikler Tore Roppen i Prodtex viste hvordan deres roboter brukes til å bygge broer mer kostnadseffektivt. Foto: NCE iKuben

De nye laboratoriene består av en ny Industri 4.0-lab med laserkutter, 3D-printere og verktøy for prototyping, samt en ny og fleksibelt innredet prosesslab. Nyvinningene skal fasilitere innovasjon for omstilling i privat og offentlig sektor i regionen.  

– Sivas virksomhet er til stede i hele landet. Som medeier i både Protomore Kunnskapspark og Kunnskapsparken Eiendom gleder det oss å se at disse Siva-partnerne blomstrer, sier Ingunn Mathisen, forvaltningssjef eiendom i Siva. 

Som medeier i både Protomore Kunnskapspark og Kunnskapsparken Eiendom gleder det oss å se at disse Siva-partnerne blomstrer.

- Ingunn Mathisen

Broer bygd av roboter

Åpningen samlet ledere fra hjørnesteinsbedrifter og offentlig sektor fra hele Møre og Romsdal, inkludert virksomheter som Skaparhuset, Oshaug, Glamox, Hycast i Hydro, Nofence og Molde kommune.  

Forretningsutvikler Tore Roppen i Prodtex, var først ut i Industri 4.0-laben. Omgitt av laserkuttere, 3D-printere og verktøy viste han hvordan deres roboter brukes til å bygge broer langt mer kostnadseffektivt enn i dag. 

Her ser du hvordan robotiser lasersveising, som er Prodtex sitt fagfelt, kan brukes i praksis.  

Siva

Vår virksomhet er til stede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn. 

Siva-strukturen består for tiden av 39 næringshager, 33 inkubatorer, 5 katapult-sentre, 72 innovasjonsselskaper, og 40 eiendomsselskaper. 

Siva er største aksjonær i Protomore Kunnskapspark AS og nest største aksjonær i Kunnskapsparken Eiendom AS. 

Gir muligheter i mange bransjer

Teknisk direktør i Glamox og styreleder i NCE iKuben, Birger Holo, mener de nye lokalene er helt i tråd med det næringslivet trenger for å være konkurransedyktige i tiden fremover. 

– Samarbeidet mellom Protomore og iKuben har vært utrolig bra. Klyngen har hatt gode resultater, og det blir enda bedre med et større, bredere og mer komplett tilbud på et større areal, sier Holo.  

Jane Mette Holand, innovasjons- og endringsguide i Molde kommune, er også positiv til å få større tumleplass. 

– Vi er helt avhengige av slike arenaer for å klare det grønne skiftet, få radikal innovasjon og teknologi tilpasset brukerne. Det gjelder både for offentlige og private virksomheter, påpeker hun.  

Bilde av mennesker som er samlet på åpningsarrangement
Åpningen samlet ledere fra hjørnesteinsbedrifter og offentlig sektor fra hele Møre og Romsdal. Foto: NCE iKuben

Et tilbud til hele Norge

Maria Apneseth er styremedlem i Siva-partneren Protomore, og leder i selskapet Motus, som driver innen kran og løft.   

– Jeg ser et kjempepotensial for bruk av disse labene. Vi er helt avhengige av ny teknologi og innovasjon, og større lokaler gir enda større muligheter. 

Hun påpeker at dette er et tilbud til alle bedrifter i Norge, og løfter samtidig frem det unike fagmiljøet med Protomore, iKuben og nærheten til høgskolen i Molde.  

May Britt Solheim er daglig leder i Kontorvarehuset Møre og Romsdal. Gjennom et tilfeldig kaffemøte på et frokostseminar ble firmaet hennes med i et FoUI-prosjekt som går på gjenbruk av kontormøbler og effekt på klimautslipp, i samarbeid med Molde kommune og Møreforskning. 

- Jeg liker endring, samarbeid, forskning og utvikling, og det kommer til å bli avgjørende fremover. Når vi er her i innovasjonslaben lander vi ofte mye. Vi trenger å sette ting i system og forstå nye områder, og det skjer når vi er her, sier Solheim.  

 

– Trenger felles miljøer 

Molde-ordfører Torgeir Dahl mener tverrfagligheten og delingen på disse arenaene åpner for større grad av innovasjon.

– Det er viktig for både offentlige tjenester og næringslivet. Både Molde og Ulstein kommune er med i klyngen. Det gir kortere vei mellom ledere, tettere kontakt og økt samarbeid. Det er i dette miljøet det skjer, sier Dahl.