Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port lansert

En rekke nasjonale og regionale aktører skal sammen skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse.

Logo Trondheim Tech Port

Trondheim har lenge fostret fremragende forskning, nye teknologier, industrier og selskaper. Nå er det klart for den offisielle lanseringen av Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port, som særlig skal satse på teknologi. Bak satsingen står noen av Norges tyngste aktører. Målet er økt innovasjonskraft, nye industrier, bedre tjenester og nye selskaper.

Siva har vært med i den strategiske dialogen om utvikling av innovasjonsdistrikt Trondheim, og i tett dialog rundt etablering av et innovasjonssenter som en viktig del av dette.

Vi har forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse. Trondheim Tech skal sørge for at mer av forskningen kommer samfunnet til gode.  Norges innovasjonskraft skal økes gjennom et tettere samarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, myndigheter, innbyggere, studenter, kapitalmiljø og oppstartsbedrifter, sier konstituert administrerende direktør Andreas Krüger Enge i Siva.

Les kronikken som er ført i pennen av medlemmene og partnere i Trondheim Tech Port - Det som skjer nå, håper vi endrer måten å tenke på

Trondheim har forsknings- og teknologimiljøer i verdensklasse.

- Andreas Krüger Enge

Verdens utfordringer er komplekse, og Norge behøver flere ben å stå på. Nye selskaper må etableres og behovet for innovasjon i eksisterende virksomheter er stort. For å øke innovasjonskraften - og takten - etableres nå Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port som et innovasjonsdistrikt i verdensklasse for en bærekraftig framtid.

Kunsten å innovere har eksistert lenge: fra utviklingen av industriparker tidlig på 1900-tallet til utbyggingen av forsknings-, nærings- og sykehusparker 50 år senere. Fra 2000-tallet har en ny utvikling gjort seg gjeldende: Fra et ideal om å arbeide bak lukkede dører i store virksomheter hvor ideer ble godt hemmeligholdt, er det nå åpenhet, tilgjengelighet og nærhet som gjelder.

Ansatte og innbyggere som jobber med innovasjon og ideer, vil gjerne holde til der andre er. Tilgjengelighet er viktig. Bedrifter vil være nært andre selskaper, forskningslaboratorier og universitetsmiljø. Å tilfeldigvis støte på andre relevante mennesker som du kan dele ideer med har en egenverdi innen innovasjon: felles arealer og ulike møteplasser gjør at smarte ideer kan bli til smarte produkter og tjenester.

Innovasjonsdistrikter verden over har utviklet seg til å bli dette århundrets produksjonsområde. Det er i dette samvirke mellom kunnskap, forskning, teknologi og samarbeid mer av den økonomiske drivkraften i samfunnet vil spinne ut fra: i møte mellom aktører og i nye samspill for å finne løsninger på komplekse problemer, innovere mer i eksisterende virksomheter og starte nye selskaper.

Innovasjonsdistriktet

Trondheim Tech Port som Innovasjonsdistrikt har en geografisk kjerne i og rundt Trondheims campusområde: Gløshaugen, Øya, Teknobyen, Elgeseter, Sorgenfri og Sluppen, men strekker seg videre ut i byens teknologimiljøer med noder i Trøndelag og resten av landet. Som innovasjonsdistrikt er ikke Trondheim Tech Port alene. Flere andre byer har allerede satset på denne måten å tenke innovasjon på.

I løpet av de neste årene skal Trondheim Tech Port legge til rette for flere innovasjonsprosesser, testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter, utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. På denne måten skal Innovasjonsdistriktet bli det innovasjonsverktøyet samfunnet trenger. Sånn kan gapet mellom ulike innovasjonsaktører tettes, og bidra til at resultatet blir større enn hver for oss.

Det er unikt at så mange nasjonale aktører er med på satsingen, og det er en stor anerkjennelse av Trondheims posisjon - både i Norge og verden.

- Karianne Tung

Store aktører med på laget

Mange nasjonale aktører er med når Trondheim Tech Port stables på beina: NTNU, Trondheim kommune, SINTEF, Equinor, Innovasjon Norge, St. Olav Hospital, SpareBank 1 SMN, Trøndelag Fylkeskommune, Helse Midt-Norge, Siva, Adresseavisen, Sit, Studenttinget og Trondheimsregionen.

De samfunnsutfordringene, omstillingen av arbeidslivet og betydningen av ny teknologi krever sammenkobling av ulike sektorer for å finne nye løsninger. Det tverrsektorielle eierskapet er et godt bevis på at aktørene anerkjenner utfordringene og ønsker å være med på å øke den nasjonale innovasjonstakten. Et nytt offentlig og privat samarbeid er med dette sjøsatt

Endelig tar vi et solid grep i Trondheim for å øke innovasjonskraften vår på tvers av sektorer. Dette er kanskje byen største innovasjonskrafttak noensinne. Innovasjon krever samarbeid og fasilitering. Med Trondheim Tech Port får vi tydelig kraft og fart i arbeidet. Det er unikt at så mange nasjonale aktører er med på satsingen, og det er en stor anerkjennelse av Trondheims posisjon- både i Norge og verden - når så mange vil være med, sier daglig leder Karianne Tung i Trondheim Tech Port.

Medlemmer og partnere i Trondheim Tech Port

 • NTNU
 • Siva
 • Trondheim Kommune
 • Adresseavisen
 • SpareBank1 SMN
 • SINTEF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Equinor
 • Trøndelag Fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • St. Olav Hospital
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Studenttinget
 • Studentskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
 • Trondheimregionen

Hvordan Trondheim Tech Port ble til

Trondheim Tech Port ble til da to organisasjoner ble til en under årsmøtet i Technoport onsdag 16. juni 2021. Der vedtok styret nye vedtekter, nytt navn og ny strategi. Sammenslåingen av Technoport og «Innovasjonsdistrikt Elgeseter» innebærer en ny forening hvor Technoports aktiviteter skal integreres og sys sammen med det som er hovedmålene i Innovasjonsdistriktet. Resultatet blir Innovasjonsdistriktet Trondheim Tech Port, en satsing med internasjonale ambisjoner og med høye krav til flere nye arbeidsplasser og bedre tjenester.

Hva er et innovasjonsdistrikt?

Byer over hele verden blitt etablert «innovasjonsdistrikter». 

Gode eksempler på dette er Stockholm Science City, Copenhagen Science City, Oslo Science City, White City i London og Kendall Square i Boston.

Her etableres samspill og samarbeid mellom innovasjonsaktører. 

Definisjonen på et innovasjonsdistrikt er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon og kommersialisering av idéer og kunnskap. Større virksomheter, for eksempel sykehus eller universitet, fungerer som ankeret i et innovasjonsdistrikt. Over tid har disse institusjonene i kraft av sin virksomhet resultert i at andre aktører ønsker å plassere seg i nærheten av disse. 

For å lykkes som innovasjonsdistrikt er man avhengig av en kritisk masse av aktører og høy kunnskapstetthet. Det må legges til rette for å koble mennesker og aktører sammen – både fysisk, sosialt og digitalt - og møteplasser, testing og deling, og god infrastruktur er viktige virkemidler i et innovasjonsdistrikt. Videre er tilknytta byfunksjoner som kultur, boliger, handel og restaurant viktige elementer. 

Med etableringen av Trondheim Tech Port formaliseres nå Norges største innovasjonsdistrikt som et innovasjonsverktøy for noen av Norges tyngste aktører.