Starter grønn hydrogenproduksjon på Vestlandet

Stord Hydrogen har som mål å produsere 140 tonn grønt hydrogen hvert år. Anlegget vil kunne bli en viktig milepæl for grønn industriutvikling

Bilde av fire mannspersoner
Fra venstre, Thor Henrik Berg (HYDS), Willie Wågen (Sustainable Energy katapultsenter), Magnar Aaland (Alltec Services) og Vegard Frihammer (Greenstat). Foto: Sustainable Energy katapult-senter

Bak det nystartede selskapet på Vestlandet står Siva-katapulten Sustainable Energy, sammen med Alltec Services, Greenstat og Hydrogen Solutions. Anlegget blir et konkret bevis på at Siva og Norsk katapult bidrar til å realisere ny og norsk grønn industriproduksjon. 

En merkedag

– Norsk industri utfordres av det grønne skiftet. For Norsk katapult er det viktig å bidra til å realisere det grønne verdiskapingspotensialet i Norge, og oppstarten av hydrogenproduksjon på Stord er et sterkt bidrag til dette. Denne satsingen viser også betydningen av sterke konsortium som jobber sammen for å få ting til å skje, sier Gaute Moldestad, direktør industri i Siva.  

– Dette er en merkedag for grønn industriutvikling. Ikke bare blir grønt hydrogen tilgjengelig for markedet, det skal også brukes av våre kunder i verdens første fullskala testsenter for nye grønne energibærere, Energy House, sier Willie Wågen, daglig leder i katapult-senteret Sustainable Energy. 

For Norsk katapult er det viktig å bidra til å realisere det grønne verdiskapingspotensialet i Norge, og hydrogenproduksjon på Stord er et sterkt bidrag til dette.

- Gaute Moldestad

Utslippsfritt alternativ

Produksjonsanlegget er allerede under oppføring på området til Energy House. Når det er ferdig, vil det kunne produsere nærmere 400 kilo grønt hydrogen daglig. Det er nok til å dekke drivstoffbehovet til rundt 800 personbiler – hver dag. 

– Hydrogenmarkedet i Norge og resten av verden kommer til å vokse enormt de kommende årene. Det at vi nå starter produksjonen her på Vestlandet og gjør hydrogen tilgjengelig, er utrolig viktig for å få fart på det grønne skiftet. Hydrogen kan brukes både som innsatsfaktor i industrien, og som et utslippsfritt drivstoff til biler, busser, lastebiler, tog eller båter, sier grunnlegger og daglig leder av Greenstat, Vegard Frihammer. 

Illustrasjonsbilde av Energy House på Stord
Energy House, på Heiane på Stord, er under ombygging. Slik vil testsenteret se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Alltec Services

Skalerbar hydrogenproduksjon

Det er Hydrogen Solutions (HYDS) som står bak det fleksible, modulbaserte produksjonsanlegget som skal produsere komprimert hydrogen via elektrolyse, mens elektrolyseteknologien leveres av danske Green Hydrogen Systems gjennom den norske partneren Liquiline. Dette blir deres første leveranse av denne typen elektrolysører til Norge. 

– Endelig går vi fra ord til handling. Dette er det virkelige startskuddet for oss og for grønn kommersiell hydrogenproduksjon i Norge. Målet vårt er å få til skalerbar hydrogenproduksjon med flere lokasjoner. At vårt første anlegg kommer på et testsenter som jobber med fremtidens drivstoff til den maritime næringen er positivt, sier daglig leder Thor Henrik Hagen i HYDS, og viser til. 

Sirkulærøkonomi i praksis

Energien som blir skapt under de ulike testene i Energy House, gjennom katapult-senteret Sustainable Energy, skal nå gjøres om til hydrogen. 

– Nå kan vi faktisk utnytte energien vi skaper under selve testingen. I stedet for at den går tapt, skal den lages om til hydrogen. Dette er et stort steg i riktig retning for oss som jobber for å skape et avansert, teknologisk og fremoverlent testsenter – bygget for morgendagens løsninger, sier Magnar Aaland, administrerende direktør i Alltec Services. 

I tillegg til å utnytte energien som produseres under tester i Energy house, vil fornybar energi fra energiselskapet SKL sitt vannkraftverk Blåfalli Vik gå inn i hydrogenproduksjonen. 

– Vi skal gjøre våre testfasiliteter så rimelige og bærekraftige som mulig for våre kunder. Dette kommer til å redusere både vårt eget og kundenes CO2-avtrykk, og gjøre oss mer attraktive på markedet, sier Willie Wågen. 

Norsk katapult 

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale testsenter til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste ut ny teknologi og nye løsninger, slik at de kan komme raskere fra idestadiet og ut i markedet. Programmet er drevet av Siva i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.