Gir industrien en gyllen mulighet 

- Katapult-sentrene bidrar til at norske bedrifter kan teste og utvikle nye løsninger. De legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, noe vi bare vil trenge mer av i årene fremover.

Nasjonalt Algepilot Mongstad er   tilknyttet Ocean Innovation katapult-senter. De tilbyr et utviklingsanlegg hvor forskere undersøker bruk av mikroalger i fiskefôr, og som ingrediens i mat.
Nasjonalt Algepilot Mongstad er tilknyttet Ocean Innovation katapult-senter. De tilbyr et utviklingsanlegg hvor forskere undersøker bruk av mikroalger i fiskefôr, og som ingrediens i mat.

Det sier næringsminister Iselin Nybø i anledning av at det 20. oktober er tre år siden Norsk katapult ble etablert. Ordningen forvaltes av Siva på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I katapult-sentrene får bedrifter fra hele landet mulighet til å utvikle, teste og simulere nye løsninger. 

Norsk katapult har fått til mye på kort tid, og ordningen har vist at den er viktig for å bidra til mer industriproduksjon i Norge. Med testfasiliteter og kompetanse er katapult-sentrene viktige bidragsytere til at norske bedrifter skal kunne lykkes i fremtiden.  

Les vår jubileumssak om Norsk katapult: Klare for å satse skikkelig!

Administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange i Siva deler næringsministeren sin oppfatning, og mener teknologiutviklingen gjør at vi nå har en gyllen mulighet for å bygge konkurransedyktig industri i Norge. 

 - Norsk katapult er i ferd med å bli en suksess. Tiden er moden for å skalere opp og gjøre dette til en reell satsing for å bidra til raskere omstilling og mer industriell produksjon i Norge. 

- Katapult-sentrene legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, noe vi bare vil trenge mer av i årene fremover. 

- næringsminister Iselin Nybø, i anledning 3-års jubileet

Over hele verden utfordres industrien av banebrytende teknologier og det grønne skiftet. Det gjør at evnen til å fokusere på innovasjon, effektivisering, nye forretningsmodeller og verdikjeder blir viktigere enn noen gang.  

Norsk katapult tilbyr i dag fem nasjonale senter med fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Ordningen skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge, og ble lansert som ett av ni prioriterte tiltak i Regjeringen Solbergs industrimelding fra 2017.  

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

 – Timingen er veldig god. Vi ser at bedrifter fra hele landet har stor nytte av fasilitetene og kompetansen som er bygget opp gjennom Norsk katapult. Testsentrene er viktige bidragsytere i arbeidet med å tilrettelegge for fremtidens industri og grønn omstilling. Vi mener at ordningen i enda større grad kan utnyttes og skaleres for å bringe Norge tilbake til vekst, sier Riddervold Lorange. 

De to første katapult-sentrene ble pekt ut i oktober 2017, og de tre neste i juni 2018. Siden oppstarten har ordningen bidratt til mer innovasjon, utvikling og deling av kompetanse hos både små, mellomstore og store bedrifter i de aller fleste bransjer. Bare i 2019 ble det levert nesten 800 katapult-prosjekter. Med de fem katapult-sentrene har norsk industri fått tilgang til en internasjonalt ledende test-infrastruktur, og en unik mulighet til å teste ut ny teknologi og smarte løsninger, som de ellers ikke ville fått.  

Gevinsten for bedriftene har vært redusert økonomisk og teknologisk risiko, økt kunnskap i bedriften samt muligheten til å raskere ta steget fra idè til marked. Dette er suksessfaktorer når produkter, tjenester og prosesser skal industrialiseres, og for at Norge skal bidra til å utvikle fremtidens grønne løsninger som både vil sikre konkurransekraft, eksportmuligheter og nye jobber.  

Et eksempel på at støtten fra Norsk katapult gir stor effekt er en havvindmølle i Sustainable Energy katapult-senteret til en verdi av nærmere 400 millioner kroner. Gjennom et investeringsbidrag på ca. 12 millioner kroner har katapult-senteret tilgjengeliggjort vindmøllen som testfasilitet for andre bedrifter. Dette har vært utløsende for igangsettelsen av en rekke store prosjekter, hvor også underleverandører utvikler og tester løsninger sammen med de store system-integratorene. Det nevnte bidraget på 12 millioner kroner har bidratt til at det i dag er en total prosjektverdi på nærmere 3 milliarder kroner i tilknytning til havvindmøllen. Et eksempel er det EU-finansierte Flagship-prosjektet med ramme på 620 millioner kroner.