Bygger verdens første testsenter for grønne drivstoff

Sustainable Energy er en del av Siva-strukturen gjennom ordningen Norsk katapult. Sammen med partnere investerer katapult-senteret nå 200 millioner i verdens første fullskala testsenter for nye og mer miljøvennlige drivstoff.

 

Fra lanseringen av Future Fuel Test Centre. Statsminister Erna Solberg stod for markeringen.
Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle åpningen av verdens første testfasilitet for nye grønne drivstoff. Foto Sustainable Energy katapult-senter

Storsatsingen på Stord blir lansert av statsminister Erna Solberg torsdag 1. oktober. Byggearbeidet starter i høst, og i begynnelsen av 2021 skal bygget skal stå klart med nye fasiliteter for testing av blant annet høyspentløsninger, ammoniakk og hydrogen.

Del av Sivas katapult-ordning

Alltec Services er leverandør av servicetjenester til gassindustrien. Selskapet gå inn som ny eier av bygget og vil gjøre betydelige investeringer i oppgraderingen. Sustainable Energy-partnerne Prototech, Future Energy Solutions og The Switch blir partnere og tilbyr kompetanse, teknologi og infrastruktur for testing. Siva vil bidra med investeringsstøtte gjennom katapult-senteret Sustainable Energy, og gjennom denne ordningen vil det nye senteret bli tilgjengelig for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å teste ut ny teknologi. Flere store fyrtårnprosjekter står klare til å ta i bruk de nye fasilitetene. Administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange i Siva ser dette som en bekreftelse av den viktige rollen de norske katapult-sentrene har i utviklingen av framtidens løsninger.

– Den grønne omstillingen innebærer store markedsmuligheter for de bedriftene som er tidlig ute med teknologiutvikling, og Siva skal gjøre det vi kan for at norsk industri tar en ledende posisjon i den grønne omstillingen, sier Lorange.

– Den grønne omstillingen innebærer store markedsmuligheter for de bedriftene som er tidlig ute med teknologiutvikling, og Siva skal gjøre det vi kan for at norsk industri tar en ledende posisjon i den grønne omstillingen.

- Ingrid R. Lorange

Velfungerende ordning

Sustainable Energy er ett av fem senter i Norsk katapult. Ordningen ble etablert i 2017 som et prioritert tiltak for å realisere regjeringens industrimelding. Styreleder i Siva, Kjell Roland, mener byggingen av testsenter for nye, grønne energibærere er èn av mange viktige løypemeldinger på at Norsk katapult fungerer etter hensikten.
– Jeg sier dette vel vitende om at Regjeringen Solberg i Industrimeldingen var tydelige på at de vil prioritere ordningen dersom den viser seg å være en suksess, sier Roland.

Statsminister Erna Solberg og styreleder i Siva, Kjell Roland. Foto Sustainable Energy katapult-senter

 

Viktig for konkurransekraften

Norge er i dag ledende innenfor grønn skipsfart. For å beholde denne posisjonen er industrien avhengige av gode testfasiliteter som kan styrke den framvoksende leverandørindustrien som arbeider med utvikling på dette feltet.

– Gjennom det nye senteret vil industrien få tilgang til testfasiliteter for framtidens drivstoff som ikke er tilgjengelig noen andre steder i verden. Her kan små og store bedrifter leie fasiliteter til å teste både enkeltkomponenter og komplette system, og få hjelp til å få produkter raskere ut i markedet. Denne satsingen vil derfor ha mye å si for den framtidige konkurransekraften til norsk industri, sier daglig leder i Sustainable Energy katapult-senter, Willie Wågen.

 

Daglig leder i Sustainable Energy katapult-senter, Willie Wågen. Foto Sustainable Energy katapult-senter

– Det nye testsenteret representerer en viktig milepæl i Alltec Services sin omstilling fra olje- og gassindustrien til en sterk grønn profil. Det ligger store forretningsmuligheter i det grønne skiftet, og vi ser fram til å bli en fasilitator og muliggjører for selskaper som driver med utvikling innen framtidens drivstoff, sier daglig leder i Alltec Services, Magnar Aaland.

Om Norsk katapult

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale testsenter til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste ut ny teknologi og nye løsninger, slik at de kan komme raskere fra idestadiet og ut i markedet. Programmet er drevet av Siva i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.