Verdens første fullskalatest av ammoniakk-motor

Sustainable Energy katapult-senter skal i 2021 gjennomføre fullskalatester av en ammoniakk-motor fra teknologiselskapet Wärtsilä. Dersom ammoniakk kan framstilles uten utslipp av CO2, vil det være et viktig skritt mot å gjøre shipping utslippsfri.

Willie Wågen fra Sustainable Energy Norsk katapult-senter (i midten) sammen med Egil Hystad (t.v.) og Kjell Storelid (t.h.) i Wärtsilä. Foto Marius Knutsen /NCE Maritime Cleantech
Willie Wågen fra Sustainable Energy Norsk katapult-senter (i midten) sammen med Egil Hystad (t.v.) og Kjell Storelid (t.h.) i Wärtsilä. Foto Marius Knutsen /NCE Maritime Cleantech

Den banebrytende testingen er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom katapult-senteret på Stord og Norges forskningsråd, som har gitt et tilskudd på 20 millioner kroner gjennom Demo 2000-programmet. - Dette blir det første store katapult-prosjektet, utløst av offentlige midler, sier leder for Sustainable Energy katapult-senter, Willie Wågen.

Ammoniakk er et lovende, karbonfritt drivstoff. Den maritime verden har begynt å se til ammoniakk som et seriøst alternativ for nullutslippshipping over lange distanser. International Maritime Organization (IMO) har en visjon om å redusere klimagassutslippene fra skipsfarten med 40 prosent innen 2030, og 50 prosent innen 2050. Dersom ammoniakk kan framstilles uten utslipp av CO2, vil det være et viktig skritt mot å gjøre shipping utslippsfri.

Det finske teknologiselskapet Wärtsilä har allerede undersøkt hvordan ammoniakk kan benyttes som et fremtidig karbonfritt brensel gjennom Zeeds-initiativet (Zero Emission Distribution at Sea). Sammen med fem andre nordiske virksomheter har de skapt et nettverk med produksjon og distribusjon av utslippsfri energi til skip.

Ingen koseklubb for norske offentlige midler

Wärtsilä startet vinteren 2020 sine første forbrenningstester med ammoniakk i testlaboratoriet i Vasa, Finland. Nå skal testingen skaleres opp. Langtidstestingen foregår i anlegget til katapult-senteret for fornybar energi på Stord fra første kvartal 2021.

- Vi er veldig tilfredse med å være en del av dette prosjektet, som vil undersøke ammoniakks robusthet som drivstoff. Prosjektet bekrefter at våre testfasiliteter og norsk industri har en verdensledende posisjon innen testing og utvikling av løsninger for bruk av maritimt karbonfritt brensel, sier Willie Wågen, administrerende direktør i Sustainable Energy katapult-senter på Stord.

Willie Wågen, daglig leder i Sustainable Energy Norsk katapult-senter. Foto: Marius Knutsen /NCE Maritime Cleantech

 

Han opplyser at det skal kjøres en langtidstest på 18 måneder, og at samarbeidet viser at internasjonale markedsledere i ulike sektorer innen bærekraftig energi nå begynner å se til hva vi driver med i Norge. Det gjøres ikke minst mulig gjennom tett samarbeid i det norske offentlige virkemiddelapparatet.

- Vi er høyst relevante som en internasjonal aktør for testing av ny infrastruktur og viser hvor konkurransedyktige Norge faktisk er når vi ligger helt i front med denne type forsøk av alternative energiformer. Katapult-sentrene er virkelig ingen koseklubb for bruk av midler fra det norske virkemiddelapparatet, vi mener alvor! Jeg må også berømme Siva for å ha sett potensialet i katapult-senteret her ute på Stord, sier han entusiastisk.

Siva forvalter ordningen Norsk katapult på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Til nå er det etablert fem sentre, ambisjonen er å bygge en infrastruktur med sju til ni nasjonale katapult-sentre.

Kunnskap fra dette prosjektet vil også gi viktige innspill til utviklingen av regelverk for bruk av ammoniakk og andre lavkarbon-drivstoff

olje- og energiminister Tina Bru

Prosjektet kan gi innspill til nytt regelverk

Fullskalatesten kan bane vei for å ta ammoniakk-motorer videre fra laboratoriestadiet ut i ekte fartøyoperasjoner til sjøs i løpet av få år. Flere redere har allerede vist interesse. Langtidstestingen vil også gi viktig innsikt i effekten av en ammoniakkdrevet motor, og andre tilstøtende systemer og komponenter i et fartøy, samt nødvendige sikkerhetstiltak og hvilke utslipp en kan forvente.

– En fremtidig implementering av ammoniakk som et karbonfritt drivstoff, kombinert med ren energiproduksjon fra havvind og andre fornybare energikilder, kan være starten på en ny industriell æra for norsk industri, mener Egil Hystad, som jobber med Market Innovation i Wärtsilä.

– Den norske kulturen for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av selskaper og sektorer, samt bistand fra statlige institusjoner og finansieringsordninger, gir store muligheter for å lukke viktige teknologigap. Dette er helt avgjørende for å drive fram endringen mot en karbonfri fremtid, poengterer han.

Testingen på Stord er muliggjort av et tilskudd på 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd, gjennom Demo 2000-programmet. Det er første gang Demo 2000-midler bevilges til en direkte klimakutt-løsning.

– Tildelingen er et flott eksempel på viktigheten av dedikert forskning og utvikling innen petroleumssektoren. Dette Demo 2000-prosjektet er nok et steg for å nå våre ambisiøse klimamål og er helt på linje med vår nylig publiserte hydrogenstrategi. Vi må utvikle og bruke nye teknologier som reduserer utslipp, og er veldig glade for å støtte utviklingsarbeid som kan føre til økt bruk av ammoniakk som drivstoff i skipsfarten og offshoresektoren. Kunnskap fra dette prosjektet vil også gi viktige innspill til utviklingen av regelverk for bruk av ammoniakk og andre lavkarbon-drivstoff, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Vekker oppmerksomhet i fagkretser

Prosjektet har også fått oppmerksomhet i nasjonale og internasjonale fagmedier. Blant annet har Teknisk Ukeblad (TU) en stor artikkel. TU skriver at Norge igjen kan bli en pionér i utvikling av ny og mer miljøvennlig drivstoff og motorteknologi. Mot slutten av 1990-tallet og tidlig 2000-tallet var Norge i front på utvikling av motorer som benytter flytende naturgass (LNG).

Willie Wågen opplyser til TU at det er stor interesse for bruk av testsenteret på Stord. Mens testingen av Wärtsilä-motoren kommer i gang i løpet av våren 2021, skal Prototech i 2022 kjøre fullskalatester av 2 MW-brenselcellene med bruk av ammoniakk om bord på Viking Energy. Wågen sier til TU at leverandører av mindre komponenter og utstyr til ammoniakksystemer får en gylden mulighet til å montere utstyret og kjøre testene i sanntid.

De vil også få tilgang på ekspertise fra de ulike partnerne i katapult-senteret. Katapult-partnere er Unitech, The Switch, Haugaland Kraft, VIS, NCE Maritime Cleantech, Norwegian Marine & Energy Complex (NMEC), NORCE og ledende forskningsmiljøer.

Ammoniakk som drivstoff er også et tema i et pilotprosjekt i Grønt Skipsfartsprogram (GSP). Color Line leder studiene som vurderer om ammoniakk kan brukes blant annet på Color Fantasy som seiler over større avstander der andre drivstoff ikke er egnet, skriver Teknisk Ukeblad.