Grunnstein lagt for Oppdal Innovasjonssenter. – Mye mer enn et bygg.

Torsdag la distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ned grunnsteinen for Oppdal Innovasjonssenter.

Oppdal linda grunnsten_DSC4834

- Oppdal Innovasjonssenter skal bidra til videreutvikling og verdiskaping i hele Oppdal-regionen. Det skal bli et viktig bidrag i arbeidet for å utnytte både de menneskelige og naturgitte ressursene som finnes her – og det på en måte som når opp i en nasjonal, og stadig mer globale konkurranse, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Video fra grunnsten-nedleggelsen

- Oppdal Innovasjonssenter skal bidra til videreutvikling og verdiskaping i hele Oppdal-regionen

- Linda Hofstad Helleland

Innovasjonssenteret får en bred sammensetning av leietakere som representerer et mangfold av bedrifter som kan ha gjensidig utbytte av å være i et miljø hvor delingskultur og erfaringsutveksling står sentralt.

Tina Lihaug Selbæk, daglig leder i Nasjonalparken Næringshage

- Nasjonalparken Næringshage og Oppdal kommune arbeider tett sammen for å legge til rette for utvikling og vekst for nytt og etablert næringsliv i hele regionen. Oppdal Innovasjonssenter blir et svært viktig bidrag i dette arbeidet, sier daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, Tina Lihaug Selbæk.

Den nære tilknytningen mellom Nasjonalparken Næringshage og NTNU vil bidra til at bedrifter i og utenfor senteret får tilført kompetanse og nettverk som vil kunne åpne for nye markeder og muligheter.

- Et innovasjonssenter er langt mer enn et bygg, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid R. Lorange, og utdyper; - Her vil bedrifter kunne finne nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling. Det vil til syvende og sist komme alle i regionen til gode.

 

Ingrid R. Lorange, adm. direktør i Siva

 

Siva sitt samfunnsoppdrag er å tilrettelegge for vekst og utvikling i industri og næringsliv over hele landet. Det er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Denne infrastrukturen består av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Flere tusen bedrifter over hele landet, særlig små og mellomstore, benytter seg av denne infrastrukturen med samspillsarenaer.

Oppdal Innovasjonssenter ligger i sentrum av Oppdal, og blir på 5.500 m2 fordelt på fem etasjer inklusive kjeller og mesanin. Her blir det møteplasser inne og ute, aktiviteter og opplevelser. Det blir kontorfellesskap med faste og fleksible arbeidsplasser for enkeltpersoner, småbedrifter og litt større team. Det etableres «co-working spaces», og legges til rette for læring, utviklings- og forskningsaktiviteter. Bygget vil også romme et klatre/buldresenter, butikker og areal for å vise fram det som tar form i huset og ellers i regionen. Bygget skal stå ferdig ved årsskiftet 2020/2021.

 

Oppdal Innovasjonssenter - Illustrasjon fra Pir II

Nasjonalparken Næringshage har bidratt stort til den fremoverlentheten og veksten som vi ser her i Oppdal, sier ordfører Geir Arild Espnes i Oppdal kommune