Ny giv for Siva Moelv Næringspark

Den lokale industribedriften CHSnor har tatt over eierskapet til Siva Moelv Næringspark AS, med ambisjoner om å skape ny industriell vekst på eiendommen. – Salget gir Siva muligheten til å investere i nye, spennende industriprosjekt, sier Sivas eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

CHSnor har langsiktige planer for utvikling av Moelv Næringspark. Foto: CHSnor.
CHSnor har langsiktige planer for utvikling av Moelv Næringspark. Foto: CHSnor.

Sivas eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg gratulerer CHSnor med et godt kjøp og gleder seg over at industriparken skal drives videre av en kompetent og lokal eier.

– Vi er stolte over å ha fått være med på å utvikle industrien i Moelv gjennom 20 år.

Nå leverer vi stafettpinnen videre til CHSnor, som har mange spennende tanker om hvordan næringsparken bør utvikles, sier Aalberg.

CHSnor overtok formelt 1. juni og har ambisjoner om å skape ny industriell vekst på eiendommen. Med eierskiftet, forsvinner også Siva-navnet fra selskapet, som nå blir hetende Moelv Næringspark AS.

– Vi er stolte over å ha fått være med
på å utvikle industrien i
Moelv gjennom 20 år.

- Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva

Langsiktige planer

I et intervju med Ringsaker blad, uttrykte daglig leder i CHSnor Holding AS, Rune C. Vamråk, at selskapet har langsiktige løsninger for hvordan næringsparken skal utvikles videre:

– Siva har vært en modig eier helt fra starten i 1998, og har lagt godt til rette for positiv drift på høyden over Moelv. Moelv Næringspark AS skal være gode, aktive og langsiktige eiere med fokus på at leietakerne skal kunne vokse og utvikle bedriftene i gode lokaler, fortalte Vamråk.

CHSnor er en solid industribedrift med 30 års erfaring, som blant annet produserer materiell for Forsvaret. De siste årene har de jobbet med montering av Hærens stormpanservogner.

Vinn-vinn for Siva og industrien i Moelv

Sivas formål er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. Eiendomsinvesteringene skal senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekter. I så måte er salget av Moelv Næringspark en vinn-vinn-situasjon for både Moelv og Siva.

– Siva har alltid som mål at vi skal selge oss ut av eiendomsprosjektene våre, så lenge vi finner kompetente, private eiere til å overta utviklingsarbeidet. Da frigjør vi friske midler som kan brukes til å investere i nye, spennende industriprosjekter, forteller Aalberg.

Den 17.500 kvadratmeter store næringseiendommen ligger i Moelv i Ringsaker kommune, omlag 30 km nord for Hamar. Moelv har en industrihistorie som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet. Bygningsmassen er blitt utviklet etappevis fra mellomkrigstiden og fram til nå. I dag er næringsparken et sentrum for industri, produksjon og verksteder i Moelv. Næringsparken har i dag fire leietakere.