Norsk næringsliv har en vekstutfordring

- Det er evnen til skalering, og ikke tilgangen på gode ideer, som er utfordringen i Norge, skriver administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange i årsrapporten som nylig er publisert.

Bildet viser oversikt over Sivas engasjement i Norge

- 2019 var et aktivt og bra år i Siva, hos våre partnere i Siva-strukturen og for mange bedrifter over hele landet som nyter godt av denne. Sammen har vi skapt betydelige resultater gjennom økt verdiskaping i Norge. Slik oppsummerer Lorange i årsrapporten for 2019.

Sivas overordnede rolle er å legge til rette for at flest mulig norske virksomheter får hjelp og støtte som øker muligheten deres til å realisere sine forretningsideer. Siva skal bidra til at de blir konkurransedyktige og får hjelpen de trenger for å vokse, helst også internasjonalt. I Norge er vi avhengige av at vi tar hele landets naturressurser, kompetanse, kunnskap og kultur i bruk slik at mange kan lykkes.

Innledningen til årsrapporten ble skrevet da det var klart at COVID-19-viruset vil føre til dramatiske utfordringer for næringslivet både i Norge og ellers i verden.

- I en vanskelig tid, hvor hele verden er rammet av en pandemi, blir Sivas rolle som offentlig støttespiller for norsk næringsliv ekstra tydelig og enda viktigere. Vi skal fortsette å gjøre alt vi kan for å hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen og tilbake til vekst.

Vår rolle er unik i sin natur, og utfyller og forsterker innsats fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og øvrige virkemiddelaktører.

- INGRID RIDDERVOLD LORANGE

Robuste strukturer og solide tall

Siva leverer solid på selskapets mål og mottatte oppdrag. Alle Sivas virkemidler viste god måloppnåelse i 2019. Siva-strukturen bidrar til verdiskaping over hele landet. Den består i dag av 40 næringshager og 33 inkubatorer i programvirksomhet, fem katapult-sentre i Norsk katapult, eierskap i 74 innovasjonsselskaper, samt over 100 eiendommer som rommer nesten 500.000 kvadratmeter.

I en verden der konjunkturene i en normalsituasjon går både opp og ned, er en robust struktur for innovasjon og næringsutvikling viktig for verdiskapingen.

Gjennom programmene og ordningene Siva leverer får tusenvis av bedrifter tilgang til nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, hvor de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

- Vi ser at det er svært viktig for Norge at vi evner å få mest mulig ut av hver virkemiddelkrone. I forbindelse med regjeringens områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet, samt diskusjoner knyttet til hvordan sikre økt verdiskaping i distriktene, har vi observert flere sentrale utfordringer som vi aktivt bidrar til å avhjelpe, skriver hun, og fortsetter:

- Mange steder i landet er det et kompetanseunderskudd, som blant annet innebærer mangel på både faglært og høyere utdannet arbeidskraft. I distriktene er det også ofte dårlig tilgang på kompetent kapital som aktivt kan bidra til bedrifters utvikling og vekst. Dessuten er det store avstander til både utdannings- og forskningsinstitusjoner og til kunder og markedet.

Godt samarbeid med virksomheter i det offentlige og private, både lokalt, regionalt og nasjonalt, er en viktig del av løsningen. Gjennom såkalte samspillsvirkemidler og eiendomsinvesteringer bygger vi en verdiskapende, nasjonal infrastruktur for industri og næringsutvikling over hele landet.

- Vår rolle er unik i sin natur, og utfyller og forsterker innsats fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og øvrige virkemiddelaktører, skriver Sivas administrerende direktør.