Arctic Nutrition vant Siva-prisen 2020

Siva-prisen på 250.000 kroner gikk i år til Arctic Nutrition for bedriftens innovative arbeid med utvikling av medisin for behandling av psoriasis, basert på restråvarer av silderogn.

Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen
Hogne Hallaraker og Ole Arne Eikesund tar seiershoppet for Siva-prisen 2020. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Prisen ble delt ut av næringsminister Iselin Nybø under den digitale Siva-konferansen onsdag. – Innovasjon med basis i ressurser vi finner på norsk jord og i våre territorialfarvann, blir meget viktig for utvikling av FoU og næringslivet framover, sa Nybø fra talerstolen.

 

Hogne Hallaråker, grunnlegger av Arctic Nutrition. Foto: OBM/Finn E. Larsen

Motivasjon og inspirasjon

Arctic Nutrition forsker på bruk av en spesiell fettype i silderogn som skal hjelpe folk med psoriasis over hele verden. Grunnlegger Hogne Hallaråker legger ikke skjul på at han er stolt over anerkjennelsen.

– Vi er et lite selskap på kysten av Møre. Det kom som en overraskelse både å bli nominert, og ikke minst å vinne. Det gir oss motivasjon og inspirasjon til å jobbe videre, forteller Hallaråker.

Prisen på 250.000 kroner kommer godt med. Hallaråker har allerede gjort seg noen tanker om hva pengene skal brukes til.

– Ingenting er avklart, men et prosjekt som ligger vårt hjerte nær, handler om premature barn. Der skal vi nå se om vi kan få en effekt ut av en variant av vårt produkt. Det kan være en god måte å bruke prispengene på, sier Hallaråker.

– Innovasjon med basis i ressurser vi finner på norsk jord og i våre territorialfarvann, blir meget viktig for utvikling av FoU og næringslivet framover

- ISELIN NYBØ

Mange sterke kandidater

Siva-sjef Ingrid Riddervold Lorange gleder seg over at Arctic Nutrition fikk prisen, samtidig som hun understreker at alle de sju finalistene var sterke kandidater.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

– Dette er bedrifter som hver på sin måte har vist enorm evne og vilje til nyskaping. Gjennom innovasjon, samhandling og kunnskapsdeling bidrar de hver eneste dag til å utvikle norsk næringsliv, sier Lorange.

Formålet med Siva-prisen er å løfte fram en virksomhet som har fått til vekst gjennom grønn omstilling. Kriteriene som vektlegges, er at virksomheten utvikler innovative produkter og tjenester, bygger kultur for samhandling og kunnskapsdeling og bidrar til fremvekst av fremtidsrettede næringer.

Av 26 kandidater gikk sju videre til finalen. Disse ble vurdert av en fagjury bestående av fjorårets vinner Steinar Tragethon, daglig leder i Hallingplast, Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Nordea og Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva. Vinneren ble kåret av fagjuryen sammen med en åpen nettavstemning.

De øvrige finalistene til prisen var:

  • Westcon Power & Automation, et selskap som tilbyr løsninger innen elektro- og automasjonssystemer.
  • Beyonder, som driver innen batteriteknologi uten bruk av nikkel, kobolt eller andre tungmetaller og utvikler ikke-brennbare, kraftige og kostnadseffektive batterier basert på aktivt karbon fra sagflis.
  • L. Rødne & Sønner, en familiebedrift med 50 års historie som operatør av passasjerfartøy. Selskapet har vært en pioner i bruk av karbonfiber i båter, og leter kontinuerlig etter miljøvennlige løsninger.
  • Industrial Green Tech, en klynge med rundt 100 medlemmer som gjennom samarbeid jobber for grønn omstilling i prosessindustrien.
  • Arena Torsk, som er en del av klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd og jobber for helårlige arbeidsplasser og økt lønnsomhet i hvitfisknæringen.
  • Foamrox, et selskap som leverer konstruksjoner til norske vei- og jernbanetuneller som delvis består av resirkulert glass og dermed er lettere enn tilsvarende betongløsninger.