Spirer til nye katapult-sentre?

Siva støtter fem forprosjekter innenfor fire spesifiserte områder med totalt 2 millioner kroner under ordningen Norsk katapult.

Bildet viser logo til Norsk katapult og logoene til de som står bak ordningen, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge

- Gjennom forprosjekt-midler gir vi gode søkerkandidater anledning til å avklare og dokumentere reelle partnerskap, ambisjoner, forpliktelser og muligheter før hovedutlysningen, sier administrerende direktør i Siva Ingrid R. Lorange.

Siva vil bygge en helhetlig struktur av velfungerende katapult-sentre, og tar sikte på å ta opp 2-4 nye katapult-sentre de neste årene. Siva mottok 28 søknader fra Troms i nord til Agder i sør. Søknadene er noe ujevnt fordelt innenfor de fire områder som ble spesifisert i utlysningen:

 • 7: Industriell bioteknologi
 • 1: Mikro- nanoelektronikk
 • 5: Helse
 • 15: Industriell tjenesteutvikling

Følgende fem forprosjekter er tildelt støtte fra 150.000 – 200.000 kroner:

 • Industriell bioteknologi
  Risavika Bioproduction i Tananger utenfor Stavanger får tildelt d forprosjektmidler for blant annet å avklare hvordan et katapult-senter eventuelt kan bygges ut med flere bio-områder i tillegg til gass-fermentering i et eventuelt nasjonalt katapult-senter
 • Mikro- og nanoelektronikk
  Microtech Innovation i Borre i Vestfold og Telemark får tildelt forprosjektmidler for blant annet å avklare hvordan de eventuelt kan etablere et nasjonalt katapult-senter med ledende partnere innen smarte, spesialiserte komponenter, moduler og systemer.
 • Helse
  Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech i Oslo får sammen med Valide i Stavanger får hver tildelt forprosjektmidler for sammen å avklare hvordan de eventuelt kan etablere et nasjonalt katapult-senter innenfor helse.
 • Industriell tjenesteutvikling
  • I: Media City Bergen og Smart Innovation Norway i Halden får sammen med ProtoMore i Molde hver tildelt forprosjektmidler for sammen å avklare hvordan de eventuelt kan etablere et nasjonalt katapult-senter innenfor industriell tjenesteutvikling.
  • II: Future Innovasjon i Trondheim får sammen med SAMS/Kongsbergklyngen hver tildelt forprosjektmidler for sammen å avklare hvordan de eventuelt kan etablere et nasjonalt katapult-senter innenfor industriell tjenesteutvikling med tyngdepunkt innenfor autonomi-området. En viktig del av avklaringene er å vurdere hvordan dette kan organiseres i samarbeid med katapult-senteret Digicat.

- Vi håper forprosjektene bidrar til sterke søkermiljøer, og at andre søkermiljøer også forbereder seg til utlysning av hovedprosjekt for nye katapult-områder som er planlagt senere i år, sier Ingrid R. Lorange.

Siva ser at forprosjektene trenger noe mer tid enn opprinnelig planlagt, og vil derfor skyve hovedutlysningen til høsten. Det var opprinnelig planlagt å gjennomføre hovedutlysningen i juni.