Mobiliserer produsenter av åndedrettsvern

Siva har på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF aktivert kanalen til innovasjonsselskaper, katapult-sentre og klynger for å bidra til norsk produksjon av anslagsvis 2,5 millioner åndedrettsvern.

 

På oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF vil Siva gjennomføre en industriell vurdering og prekvalifisering av aktuelle leverandører.

Avtalen vil inngås med Helse Sør-Øst RHF, som har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner. Siva vil på oppdrag fra Sykehusinnkjøp HF gjennomføre en industriell vurdering og prekvalifisering av aktuelle leverandører. På norskproduksjon.no finner du mer informasjon om dette. Informasjon om den øvrige prosessen finner du på sykehusinnkjop.no.

Innovasjon Norge, Norsk Industri, Leverandørutviklingsprogrammet og Nemko er med som samarbeidspartnere.

Siva har siden midten av februar vært i dialog med Sykehusinnkjøp HF med sikte på å mobilisere Siva-strukturen og relevante industrimiljøer for produksjon av nødvendig smittevernutstyr og annet materiell som er viktig i den situasjonen vi nå står i.

I de første ukene var behovet å få identifisert potensielle norske produsenter av blant annet munnbind, samt relevante test-fasiliteter. På nasjonalt nivå har vi vært involvert i 8-10 initiativ.

Nå har Sykehusinnkjøp HF anlagt et noe lengre tidsperspektiv, og Siva er invitert til å ta en partner-basert rolle. Sykehusinnkjøp ønsker å benytte Siva og katapult-sentrene for industriell vurdering og prekvalifisering av potensielle leverandører. Innovasjon Norge vil i neste omgang forestå en kommersiell vurdering av aktuelle leverandører.