Solgte eierandel i Kunnskapsparken Alta

Etter 12 år som medeier har Siva solgt seg ut av Kunnskapsparken Alta. Sivas eierandel var på 25 prosent og denne overtas av de tre øvrige eierne, Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas. Det betyr at eiendommen nå fullt ut er i lokale hender.

Bildet viser kunnskapsparken i Alta sett utenfra
Foto: Magnus K. Jonas, mediaveien.no

Kunnskapsparken Alta har gjennom årene utviklet seg til å bli et viktig møtested i kommunen. Det moderne bygget huser blant annet kultur- og studentaktiviteter, grundervirksomhet og etablerte bedrifter. Her ligger også byens kino, studentsamskipnaden og Kunnskapsparken Origo.

Fra juni 2019 vil Kunnskapsparken Alta utvikles videre med tre solide lokale eiere i ryggen. Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva, forteller at det er et sunnhetstegn at Siva har solgt seg ut.

– Kunnskapsparken Alta er blitt et solid selskap, som ikke lenger har behov for å ha Siva med på laget. Vår jobb er gjort, og vi ønsker de lokale eierne lykke til med å videreutvikle driften av kunnskapsparken, sier Aalberg.

I trygge, lokale hender

Det er Alta Kraftlag, Habil Nord Eiendom og Tore Wæraas som har overtatt Sivas andel, som betyr at eiendommen nå fullt ut er i lokale hender.

– Kunnskapsparken Alta har utviklet seg til et attraktivt møtested for en rekke spennende virksomheter og aktiviteter, sier Aalberg. Hun legger til at kunnskapsparken er i trygge hender videre, med tre eiere som kjenner eiendommen svært godt.

Har bidratt med viktig kompetanse

Også Tore Wæraas er godt fornøyd med å ha overtatt en større andel av eiendommen. Han understreker av Siva har vært en viktig bidragsyter til kunnskapsparken i årene som har gått.

– Vi er svært fornøyde med den kunnskapen og kompetansen Siva har bidratt med inn til Kunnskapsparken  Alta. Siva har vært en god medeier og sparringspartner underveis, og vært helt avgjørende for en god drift fra starten. Siva har stilt strenge krav til byggets standard, som igjen har ført til god drift, sier Wæraas.

- Kunnskapsparken Alta er blitt et solid selskap, som ikke lenger har behov for å ha Siva med på laget sier Lise Bartnes Aalberg eiendomsdirektør i Siva

- Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirekttør i Siva

Gir merverdi for bedriftene

Også leietakerne er godt fornøyde med å være en del av den innovative kunnskapsparken.

Bildet viser kunnskapsparken i Alta sett innenifra
Foto: Magnus K. Jonas, mediaveien.no

– Kunnskapsparken er et attraktivt og spennende miljø med mange forskjellige bedrifter, noe som gir både nytte og glede, sier Jens-Harald Jenssen, direktør i Serit, som har vært leietaker siden oppstarten for 12 år siden. Han forteller at tilstedeværelsen også har gitt merverdi til selskapet hans.

– Det er lettere å rekruttere medarbeidere til et så positivt miljø. I tillegg samarbeider vi godt med mange av bedriftene her. Flere av de andre bedriftene i huset er både kunder og leverandører til oss, avslutter Jenssen.

Gjennom sin eiendomsvirksomhet bidrar Siva til å realisere næringsbygg. Siva bidrar med nettverk, kompetanse og kapital, og har et spesielt ansvar for distriktene. Siva er en langsiktig eier, og en etterspurt partner for investering i ny næringseiendom. Formålet er å utløse lønnsom næringsutvikling. På sikt er målet at prosjektene skal stå på egne bein.