Norner forsterker Future Materials

Bildet viser Håvard Moe, styreleder Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, daglig leder Future Materials og Kjetil Larsen, CEO Norner
Fra venstre: Håvard Moe, styreleder Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, daglig leder Future Materials og Kjetil Larsen, CEO Norner

Med Norners verdensledende kompetanse på eiersiden får Future Materials en større materialteknisk bredde. Etter aksjeemisjonen har Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder like store eierandeler.

Future Materials katapult-senter i Grimstad ble etablert høsten 2017 og er et nasjonalt testsenter for fremtidens materialer som skal gjøre veien fra ide til marked kortere for norsk næringsliv. Det gjøres ved å tilby testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer og produksjonsprosesser.

- Vi bygger en helhetlig nasjonal struktur med katapult-sentre som skal bistå bedrifter over hele Norge, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

– Initiativtakerne bak Future Materials er svært glade for at Norner AS kommer inn som partner og deleier i katapulten, sier styreleder Håvard Moe.

– Norners verdensledende kompetanse på polymerer og plastindustrien styrker Future Materials materialtekniske bredde, samtidig som selskapets filosofi med fokus på innovasjon, strategisk rådgiving og sirkulærøkonomi er helt i tråd med fokusområdene til katapult-senteret.

Norner er et globalt markedsledende selskap innen plast- og komposittmaterialer som tilbyr industrielle FoU-tjenester, innovasjon, strategisk rådgivning og laboratorietjenester. Norner ble etablert i 2007, og har sine røtter helt tilbake til etableringen av petrokjemisk virksomhet i Norge på midten av 70-tallet ved Saga/Statoil Petrokjemi, og senere Borealis. Norner har hatt en sterk vekst de siste årene både nasjonalt og internasjonalt, og har i dag aktivitet i mer enn 60 land. Norner er et heleid datterselskap av Thailandske SCG.

Bildet viser Håvard Moe, styreleder Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, daglig leder Future Materials og Kjetil Larsen, CEO Norner
Fra venstre: Håvard Moe, styreleder Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, daglig leder Future Materials og Kjetil Larsen, CEO Norner

– Vi ser frem til å være med i et så sterkt team som Future Materials allerede er, og vi har god tro på at vi sammen kan utvikle Future Materials videre sammen til et ledende senter for fremtidens materialer både nasjonalt og internasjonalt. Plast og kompositter er en viktig del av fremtidens materialer, og vi tror at eksisterende og fremtidens kunder vil ha stor glede og nytte av at katapultsenteret nå vil dekke et så bredt område, sier CEO i Norner, Kjetil Larsen

Siva, som utnevner de nasjonale katapult-sentrene i Norge, ønsker Norner varmt velkommen inn i katapult-familien.

– Vi bygger en helhetlig nasjonal struktur med katapult-sentre som skal bistå

fakta norsk katapult

  • En ordning med nasjonale testsentre som tilbyr fasiliteter, utstyr og kompetanse til bedrifter
  • Katapult-sentrene gjør det enklere for bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko
  • Fem nasjonale sentre: Manufacturing Technology, Raufoss, Future Materials, Grimstad/Kristiansand, Ocean Innovation, Bergen, Sustainable Energy, Stord og Digicat, Ålesund
  • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

bedrifter over hele Norge. Med Norner på partnersiden kan Future Materials bistå med kompetanse, nettverk og testfasiliteter innenfor en større portefølje av fremtidens materialer. Det blir avgjørende for mange bedrifters konkurranseevne, og verdiskapingen i Norge, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder i Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, ahn@futurematerials.no, telefon 932 03 343.