Nord-norsk innovasjon kan redde liv verden over

OCCI_laboratorie_illustrasjon

Gründerselskapet Prophylix Pharma i Tromsø har utviklet ny behandling av en sjelden, men alvorlig barnesykdom. Nå selger de rettighetene til det amerikanske legemiddelselskapet Rallybio. Norinnova Technology Transfer er en del av Siva-strukturen, og en av dem som har bidratt på veien.

Medikamentet er utviklet for å forebygge FNAIT (Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni), som fører til flere dødsfall og livsvarige skader hvert år på verdensbasis. I Europa regner en med at omlag 500 barn årlig får livsvarige skader på grunn av FNAIT.

– Fantastisk gøy å se at et lite norsk gründerselskap, med et medikament som redder liv, vinner frem i det globale helsemarkedet. Det krever sterk innovasjonsevne, riktige valg og gode medspillere, sier Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva

Prophylix Pharma-gründer Bjørn Skogen, som også er professor ved Universitetet i Tromsø (UiT) fikk ideen til medikamentet etter et forskningsprosjekt i regi av Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo Universitetssykehus for noe år tilbake. Sammen med et forskerteam fra UiT tok han ideen videre og utviklet vaksinen som nå kan redde liv.

Fantastisk gøy å se at et lite norsk gründerselskap, med et medikament som redder liv, vinner frem i det globale helsemarkedet, sier Preben Sandborg Røe, kommunikasjonsdirektør i Siva

På veien har Prophylix Pharma blant annet fått støtte fra Norinnova Technology Transfer, hvor Siva har en eierandel på 33 prosent. Norinnova er en av Nord-Norges største kompetansemiljøer innen utvikling av idéer fra forskning og innovasjon, og hjelper oppstartselskaper med å kommersialisere ideer.

Utviklet inkubatortilbud

– Det at Siva har bidratt til å gi oss mulighet til å utvikle et inkubatortilbud over mange år, tror jeg har vært et kvalitetsstempel som har gjort private investorer tryggere på å tilføre selskapet nødvendig risikokapital. Uten dette samspillet hadde det vært mye vanskeligere å nå dit vi er i dag med Prophylix Pharma, sier Asbjørn Lilletun, direktør i Norinnova.

Asbjørn Lilletun. Foto: Marius Fiskum/mariusfiskum.no

Norinnova-sjefen forteller videre at tilknytningen til Siva har vært viktig for at de har kunnet bygge en modell som er i stand til å foredle forskning av høy kvalitet, legge planer for utvikling og mobilisere ressurser som er nødvendig for å kunne nå markedet. Prophylix Pharma er et bevis på at Norinnova har lykkes.

Hos Norinnova har Prophylix Pharma fått hjelp til kommersiell utvikling av forskningsresultater blant annet ved hjelp av FORNY-midler, bistand med bedriftsetablering, kapitalinnhenting, kommersielle planer, EU-finansiering og rekruttering av team til selskapet.

–  Prophylix Pharma er et utmerket eksempel på hvordan virkemidlene til forskningsrådet, Siva og såkornordningen til Innovasjon Norge kan virke sammen og skape resultater, forteller Asbjørn Lilletun, direktør i Norinnova.

Tettere samarbeid

En god infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling er avgjørende for at mange bedrifter lykkes. Det gjelder ikke minst innenfor helseområdet der innovasjonsprosessen er svært kapital-krevende og den globale konkurransen er sterk.

– Dette gir Norinnova og andre helseinnovasjonsmiljøer viktig inspirasjon til å

Fakta

  • 6 millioner ble tildelt seks innovasjonsmiljøer for å danne et nasjonalt helsekonsortium
  • Midlene ble tildelt gjennom Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram
  • Målet er at pengene vil bidra til at flere norske helsebedrifter kan få hjelp til å vokse og lykkes i internasjonale markeder
  • Midlene gikk til helseinkubatoren Aleap i Oslo, Valide i Stavanger, VIS tidl. Bergen Teknologioverføring, Norinnova i Tromsø og teknologioverføringskontorene (TTO) ved Sintef og NTNU i Trondheim.

stå på videre, hver dag, overfor bedriftene som søker bistand. Med et tettere samarbeid mellom innovasjonsselskapene vil vi lykkes med flere bedrifter, sier Røe.

I 2018 ga Siva 6 millioner kroner til at ulike miljøer som jobber med helseinnovasjon skal samarbeide tettere om en sterkere internasjonal satsing (se fakta).