Se film Arendalsuka og vårt arrangement

Under Arendalsuka 2019 hadde Siva sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet arrangementet Digital fremtid – er bedriftene klare? Har vi de beste virkemidlene?

Se opptak fra arrangementet

Med det digitalt kompetanseløft kan bedriftene løfte Norge inn i fremtiden!

Hvilken grad er bedriftene i «SMB-Norge» forberedt på den digitale fremtiden? Hvilke bedrifter lykkes med digitalt kompetanseløft, og hva betyr det i praksis? I hvilken grad er virkemiddelaktørene forberedt, og har de verktøyene som trengs? Det var noen av spørsmålene deltakerne fikk.

Følgende deltok:
– Ingrid R. Lorange, Adm dir, Siva
– Håkon Haugli, Adm dir, Innovasjon Norge
– John-Arne Røttingen, Adm dir, Forskningsrådet
– Kamilla Sharma, Adm dir, Innoventus Sør
– Gaute Knutstad, Forskningsdirektør, Sintef
– Tore Askildsen, Varaordfører, Vest-Agder fylkeskommune
– Ole B. Hoen, Vice President CoE&R&T, GKN Aerospace Engine Systems Norway
– Borge Nordfjeld, Daglig leder, Sør-Hedmark Næringshage
– Skjalg S. Stavheim, Mangaging Director, Hexagon Ragasco AS

 

 

Flere artikler

  • Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

    – Jeg opplever Siva som et effektivt, ubyråkratisk lite statsforetak som får mye ut av midlene som bevilges. Jeg ser frem til å kunne bidra. Det sier den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland, og begrunner det med at Siva har et viktig samfunnsoppdrag, og spiller en viktig rolle i virkemiddelapparatet.

  • Norner forsterker Future Materials

    Med Norners verdensledende kompetanse på eiersiden får Future Materials en større materialteknisk bredde. Etter aksjeemisjonen har Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder like store eierandeler.

  • Tar SMB-enes utfordringer på alvor

    Med strategien «Småbedriftslivet – Strategi for små og mellomstore bedrifter» setter regjeringen en tydelig kurs for SMB-ene.