Se film Arendalsuka og vårt arrangement

fra arendalsuka og arrangementet

Under Arendalsuka 2019 hadde Siva sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet arrangementet Digital fremtid – er bedriftene klare? Har vi de beste virkemidlene?

Se opptak fra arrangementet

Med det digitalt kompetanseløft kan bedriftene løfte Norge inn i fremtiden!

Hvilken grad er bedriftene i “SMB-Norge” forberedt på den digitale fremtiden? Hvilke bedrifter lykkes med digitalt kompetanseløft, og hva betyr det i praksis? I hvilken grad er virkemiddelaktørene forberedt, og har de verktøyene som trengs? Det var noen av spørsmålene deltakerne fikk.

Følgende deltok:
– Ingrid R. Lorange, Adm dir, Siva
– Håkon Haugli, Adm dir, Innovasjon Norge
– John-Arne Røttingen, Adm dir, Forskningsrådet
– Kamilla Sharma, Adm dir, Innoventus Sør
– Gaute Knutstad, Forskningsdirektør, Sintef
– Tore Askildsen, Varaordfører, Vest-Agder fylkeskommune
– Ole B. Hoen, Vice President CoE&R&T, GKN Aerospace Engine Systems Norway
– Borge Nordfjeld, Daglig leder, Sør-Hedmark Næringshage
– Skjalg S. Stavheim, Mangaging Director, Hexagon Ragasco AS