Siva inviterer kloke hoder fra hele landet til Trondheim

Tirsdag 21. mai samles i underkant av 300 deltakere fra hele landet på Sivakonferansen i Trondheim. Konferansen samler deltakere fra næringsliv, forskning, innovasjon og politikk, og er en sentral møteplass for alle som er opptatt av innovasjon og næringsutvikling.

Ambisjonen er å bidra til kunnskapsdeling, verdiskaping og nettverksbygging på tvers av utviklingsmiljøer, næringslivsaktører og virkemiddelapparatet.

Norge er et lite land, men har helt spesielle konkurransefortrinn. Vi har rike naturressurser, høy kompetanse, høy grad av tillit, og en unik samarbeidskultur. Med temaet «Norske fortrinn – inn i fremtiden», ønsker Siva å rette oppmerksomheten mot hvordan næringslivet vårt skal lykkes i tiden som kommer. Norske selskaper opererer i et globalt marked og konkurransen blir stadig tøffere. Siva ønsker å ruste dagens bedrifter til å møte fremtidens utfordringer, og det håper Siva denne konferansen kan bidra til.

Stiller de viktige spørsmålene

For å lykkes må vi utvikle de fortrinnene vi allerede har, samtidig som vi må skape nye. Like viktig er det å være klar over hvilke fortrinn vi står i fare for å miste. Derfor har Siva i år invitert en rekke ulike fordragsholdene fra forskjellige bransjer for å belyse disse temaene, og gi oss et innblikk i hvordan de jobber for å møte omstillingen til et smartere, grønnere og mer nyskapende samfunn.

Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva

Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva, ser frem til å ønske deltakere fra hele Norge velkommen til Trondheim. Hun tror møteplasser som Sivakonferansen kan bidra til at nye ideer og verdier skapes.

– For å lykkes med kompetanseoverføring mellom bransjer er det avgjørende å møtes. I Siva har vi sett utallige eksempler på at gode ideer oppstår når mennesker kommer sammen. Derfor arrangerer vi Sivakonferansen hvert år. Her skal vi lære, bli inspirert og bygge nettverk på tvers av bransjer og geografi, forteller Lorange.

 

Sivaprisen 2019

Under konferansen vil også vinneren av årets Sivapris bli presentert. 33 miljøer var nominert, og fem bedrifter ble utpekt som finalister. Den endelige kåringen foregår gjennom en åpen avstemning på nett samt utvelgelse av en fagjury. Utfallet av avstemningen og juryens vurderinger bestemmer hvilket miljø som vinner Sivaprisen. Premien på 300.000 kroner deles ut av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skal dele ut Sivaprisen 2019

 

– Vi deler ut denne prisen fordi vi ønsker å gi en utmerkelse til bedrifter som virkelig står på og bidrar til å skape verdier og innovative løsninger. Vi hadde fantastisk mange gode og spennende kandidater å velge blant, så konkurransen har vært hard, avslører Lorange.

 

 

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Selger fabrikkbygning til NorSun

    NorSun, den ledende ikke-asiatiske produsenten av monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller, har gjennomført en emisjon på NOK 230 millioner for å doble produksjonskapasiteten, innføre ny teknologi og redusere enhetskostnadene betydelig.

  • Hallingplast AS er vinner av Sivaprisen 2019!

    Tirsdag 21. mai ble Hallingplast hedret med Sivaprisen på 300.000 kroner. Juryen mener selskapet er en inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon og industriutvikling i Norge. – Gratulerer med velfortjent seier! Hallingplast er en familiebedrift som har klart å utnytte norske fortrinn og fornye seg gjennom generasjoner, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han delte ut Sivaprisen […]