Splitkon åpner dørene til splitter ny fabrikk

splitkon siva kredit Splitkon

Tirsdag 30. april åpnet Splitkon dørene til sin nye massivtrefabrikk på Åmot i Buskerud. Åpningen markerer starten på en ny nasjonal industrisatsing hvor bærekraftige og miljøvennlige løsninger står sentralt. Siva har investert 130 millioner i fabrikken.

Spår vekst for massivtre

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen stod for åpningen og han trakk frem hvordan bruk av massivtre er med på å redusere CO2 utslipp.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto Bjørn H. Stuedal

– Bruk av tre i bygg  vil ikke bare redusere bruken av utslippsintensive materialer som stål og betong, men også binde karbon. Dette er et godt eksempel på hvordan kompetanse og innovasjon kan resultere i en lønnsom næringssatsing som samtidig bidrar til det grønne skiftet, sa Elvestuen.

 

Fra venstre Lise Bartnes Aalberg, SIva, Morten L. Johansen, Splitkon, Ola Elvestuen, statsråd, Kristine Nore, Splitkon og Michael Sars Norum, Ski Bygg gruppen.

 

Byggeindustriens bruk av massivtre vokser raskt i Norge og globalt. Årsaken er at det går fortere å bygge med tre, løsningene er mer bærekraftige og nå kommersielt konkurransedyktige med betong og stål eller i kombinasjon med disse. Selv om etterspørselen etter massivtre har økt kraftig de siste 10 årene, var det utfordrende å finne en eiendomsaktør som var villig til å investere i det ambisiøse prosjektet. Eiendomsdirektør i Siva, Lise Bartnes Aalberg, er glad for at de kunne bidra til å realisere den industrielle satsingen.

Vi har stor tro på Splitkon og på massivtre som byggemateriale, og at dette er starten på en ny bærekraftig industri for Norge, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør eiendom i Siva

– Siva bidrar til næringsutvikling i hele landet, og det er viktig for oss å fremme vekstkraften i distriktene. Vi har stor tro på Splitkon og på massivtre som byggemateriale, og at dette er starten på en ny bærekraftig industri for Norge, sier Bartnes Aalberg.

Siva har investert 130 millioner i det nye fabrikkbygget og Splitkon leier det av Siva. Målet er at de på sikt skal kunne kjøpe fabrikken tilbake.

Med bærekraft i fokus

Splitkons state of the art-fabrikk er på 9000 kvadratmeter og en av verdens største, og naturligvis oppført i massivtre. Det fantes tilnærmet ingen massivtre-produksjon i Norge før denne fabrikken. Splitkons 2019-budsjett er på 200 millioner kroner, en dobling sammenlignet med 2017-omsetningen. Om fem år er ambisjonen å omsette for en halv milliard kroner.

– Vi er naturligvis stolte over at verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk nå står klar her på Åmot i Modum. Det gir arbeidsplasser, skatteinntekter og fremtidstro, sier Morten L. Johansen, administrerende direktør i Splitkon.

– Å produsere en kubikk betong gir et Co2-utslipp på 385 kilo, mens en kubikk massivtre binder 800 kilo Co2,sier Morten L. Johansen i Splitkon.

I tillegg vil satsningen på Splitkon legge til rette for ny innovasjon og kompetanseoverføring mellom ulike tremiljø og byggebransjen, som gir muligheter for videre utvikling.

Bildet av fabrikken øverst i saken er fra Splitkon