Kommunikasjonsdirektør ansatt

Preben Sandborg Røe er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Siva. Han overtar 23. april etter Ane Flo, som har vært fungerende kommunikasjonsdirektør siden våren 2018.

Ane går tilbake til stillingen som informasjonssjef i Siva.

– Siva får en dyktig kommunikasjonsdirektør som kjenner virksomheten og virkemiddelapparatet – og som har solid erfaring innen kommunikasjonsfaget. Sammen med Ane Flo og Ragnhild Bjøru får vi et sterkt kommunikasjonsteam som kan bidra til å ta Siva videre, sier administrerende direktør, Ingrid Riddervold Lorange.

– Siva, med sin struktur av eiendom, inkubatorer, næringshager, innovasjonsselskaper og katapult-sentre, er viktig for å skape fremtidsrettet industri og næringsliv i Norge. Å bidra til at både Siva og strukturen videreutvikles – og blir løftet frem – opplever jeg som svært viktig og meningsfylt, sier Preben Sandborg Røe.

 

Røe kommer fra Trolltind kommunikasjon, og har tidligere vært kommunikasjonsdirektør i det som nå heter Finans Norge.

Flere artikler

  • Forener gode krefter i nord

    – For Siva var det viktig å sikre at et av Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen kommersialisering av forskning fortsatt har en sterk forankring i Tromsø, sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva.

  • Bygger ny fabrikk på Drag

    Med støtte fra Siva og Enova bygges ny fabrikk for The Quartz Corporation (TQC) på Drag i Nordland.  Det sikrer 15-20 nye arbeidsplasser og fortsatt verdiskaping i Norge.