Nytt felles eiendomsselskap for Fjellregionen

bildekollasje fjellregionen

Siva, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) og Røros Vekst har i fellesskap dannet et nytt eiendomsselskap, Siva Fjellregionen Eiendom AS. Målet er at selskapet skal kunne løfte flere eiendomsinvesteringer og bidra til økt næringsutvikling i Fjellregionen.

Det nye selskapet, Siva Fjellregionen Eiendom AS eies av Siva Eiendom Holding AS (62%), NØK (25%) og Røros Vekst (13%). Selskapet vil bestå av eiendommer fra NØK Energi Eiendom AS (NØK EE) og Røros Vekst AS. Siva går inn med 40 millioner egenkapital i selskapet.

– Siva, NØK og Røros Vekst jobber med bedrifter i Fjellregionen om mulige eiendoms-investeringer, men det har over tid vist seg å være krevende å få mobilisert tilstrekkelig kapital. Vi så et behov for å samle og styrke eiendomsaktørene, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for eiendom i Siva.  

Sammen med Røros Vekst og NØK ser vi regionen under ett og får en større evne til å løfte prosjekter for næringslivet, sier Lise Bartnes Aalberg

Koblinger på tvers i Fjellregionen

Siva Fjellregionen Eiendom AS etablerer koblinger på tvers av kommuner og fylker i regionen, men innenfor et geografisk næringsområde som naturlig hører sammen. Gjennom selskapet ønsker man å etablere en tydeligere rollefordeling mellom virkemidlene for næringsutvikling i regionen og gjøre det enklere for bedrifter å vite hvor de skal henvende seg.

– NØK har samarbeidet godt med Siva i mange år i NØK EE og vi synes det var en spennende tanke da Siva signaliserte at de kunne tenke seg å være en mer toneangivende aktør i Fjellregionen. Prosessen og strukturen som vi nå har kommet frem til er vi svært godt fornøyd med. NØK er opptatt av næringsutvikling i regionen og vi mener dette selskapet blir en god bidragsyter», sier Ivar Müller Often, daglig leder i NØK.

NØK EE overfører 7 næringsbygg på Tynset med 63 leietakere til det nye selskapet, og eierandel i Havsjøveien Næringspark AS.

– Røros Vekst har som mål å bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen. Det å bli en del av Siva Fjellregionen Eiendom AS styrker muligheten for å nå dette målet. Det nye selskapet gir økt tilgang på kapital i tillegg til mer ressurser og kompetanse til drift og utvikling av næringseiendom» uttaler Siri Fürst, styreleder i Røros Vekst AS.

Røros Vekst investerer og utvikler næringseiendommer i Rørosregjonen. Selskapet er eid av Røros Kommune, Rørosbanken, Røros E-verk og Kjellmark AS. Røros Veksts viktigste eiendeler er aksjer i selskapene Gjøsvika AS, Gjøsvikmoen AS, Veksthuset AS og Havsjøveien Næringspark AS.

Røros Vekst overfører Vekshuset AS på Røros med 32 leietakere til det nye selskapet, og eierandel i Havsjøveien Næringspark AS.

Faktaboks Siva Fjellregionen Eiendom AS

  • Eies av Siva 62%, NØK 25% og Røros Vekst 13%
  • Selskapet skal jobbe for næringsutvikling i regionen gjennom eiendomsinvesteringer, i tett kontakt med lokale og regionale aktører og kobling til Sivas øvrige innovasjonsnettverk av næringshager og inkubatorer
  • Eiendommer i det nye selskapet:
  • TYNSET: Tomtegata 8, Ringveien 39, Parkveien 5, Aumliveien 4A, C, D, Elvegata 9A-C, Industriveien 14, Ringveien 34 A-E og 35 A-C.
  • RØROS: Tolleff Bredals vei 13 og Havsjøveien 309 og 313.

 

Siva er statens virkemiddel for utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet og gjør dette gjennom:

  • Investering, utvikling og forvaltning av industri- og næringseiendommer i hele landet
  • Eierskap i innovasjonsselskap f.eks. Rørosregionen Næringshage AS og Klosser Innovasjon AS
  • Forvalter av Næringshage- og inkubatorprogrammet
  • Forvalter av ordningen Norsk katapult

 

 

 

 

Kontaktpersoner i forbindelse med etablering av det nye selskapet:
Lise Bartnes Aalberg, direktør for Eiendom i Siva, mobil: 913 83 167, epost: lise.bartnes.aalberg@siva.no 

Ivar Müller Often, daglig leder i NØK, mobil: 917 91 685
epost: ivar.often@nok.no

Siri Fürst, styreleder i Røros Vekst AS, mobil: 928 03 651
epost: furst@considium.no