Kan en robot gjøre en del av sveisejobben?

Det var spørsmålet MoMek ønsket å få svar på da de kontaktet Future  Materials katapult-senter. Etter testing ble svaret: ja!

Roboten kan bli sveiserens beste venn når arbeidsforholdene er tøffe. Det fikk MoMek testet og bekreftet hos Mechatronics Innovation Lab i Grimstad, som er en del av katapult-senteret Future Materials.

Takk til Momek for lån av bilde

– Testen viste at robot-sveising gir gode resultater gitt riktig utstyr og arbeidsprosesser, sier daglig leder Alexander Johansen i MoMek Services AS.

Svært tøffe forhold

Sveisearbeidet krever stor presisjon og utføres under svært krevende forhold. Temperaturen kan være 50-60 grader i arbeidsområdet og til tider et høyt støynivå og dårlig luftkvalitet.

 

– Det aller viktigste er at vi med robot-sveising reduserer våre medarbeideres eksponering for svært tøffe arbeidsforhold. At det også gir en effektiviseringsgevinst er bra, men har vært underordnet, sier Alexander Johansen.

En av de viktigste konklusjonene i katapult-prosjektet var at sveiseren relativt enkelt kan innta operatørrollen, og bare i kortere perioder må jobbe fysisk sammen med roboten på montasjestedet.

I prosjektet handlet det om å ta

fakta om norsk katapult

 • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet
 • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og med mindre risiko evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
 • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter i hele landet, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
 • Tilbyr: Testfasiliteter og kompetanse - der bedrifter kan utvikle en prototyp, samt teste, simulere og visualisere
 • Har i dag fem nasjonale katapult-sentre; Manufacturing Technology, Furuture Materials, Ocean Innovation, Sustainable Energy og Digicat

ambisjonene om automatisering til handling, og finne ut hvorvidt robotisert sveising kunne utføres med tilstrekkelig kvalitet. Gjennom katapult-prosjektet ble dette godt dokumentert, sier Bernt Inge Øhrn, daglig leder i Mechatronicls Innovation Lab.

Stiftelsen Teknologiformidling har også støttet dette katapult-prosjektet med 100.000 kroner. Etter de vellykkede testene i katapult-senteret, har MoMek Services AS øremerket midler for investering til sveiserobot og kommet et viktig sted videre med automatisering.

 

Les mer her

Flere artikler

 • Nytt felles eiendomsselskap for Fjellregionen

  Siva, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) og Røros Vekst har i fellesskap dannet et nytt eiendomsselskap, Siva Fjellregionen Eiendom AS. Målet er at selskapet skal kunne løfte flere eiendomsinvesteringer og bidra til økt næringsutvikling i Fjellregionen.

 • Siva løfter norske bedrifter

  Regjeringen og Siva bidrar til vekst og utvikling i bedrifter over hele landet gjennom en tildeling på totalt 14,5 millioner kroner. Totalt 43 søkere deltok i en nasjonal konkurranse om å forsterke landets næringshager og inkubatorer, og fem miljø får støtte.